Uuringud

Transpordiamet avaldab oma kodulehel ameti tegevusvaldkondades tehtud uuringuid ja nende tulemusi.

Käesoleval lehel asuvad uuemad uuringud. Varasemad uuringud asuvad siin.

Uuringud ja analüüsid jagunevad valdkonniti järgmiselt:

Uuemad uuringud:

Liiklusohutus

Sõidukijuhi väsimus ja tähelepanematus liikluses
Sõidukijuhtide rahulolu riigiteede talvise hooldusega
Liiklemine pimeda ajal, liikluskasvatus, tee ületamine 12/2020
Teavitused teeoludest liiklejatele ja liiklejatelt
Liikluskäitumise monitooring 2020
Sõidukijuhi väsimus ja tähelepanematus liikluses
Laste liiklusohutus
Jalgratta ja elektritõukerattaga liiklemine
Jalgratta külgvahe märkide mõjuanalüüs
Liiklusõnnetuste prognoosmudel
Sõiduki juhtimine (sõidukiiruse valik ja joobes juhtimine) Sõiduki juhtimine (sõidukiiruse valik ja joobes juhtimine)
Liiklusõnnetuste arvu muutuse prognoosimine
Isejuhtivate sõidukite tehnoloogia teekaart
Sõiduki turvavarustus 05/2020
Liiklusõnnetused Tallinn–Narva, Tallinn–Tartu, Tallinn–Pärnu maantee ja Tallinna ringtee 2+2, 2+1 ja 1+1 sõidurajaga lõikudel
Autopargi läbisõit 2019
Sõidukijuhi väsimus ja tähelepanematus liikluses
Sõidukijuhtide rahulolu riigiteede talvise hooldusega
Liiklemine pimeda ajal, liikluskasvatus, tee ületamine 12/2020
Teavitused teeoludest liiklejatele ja liiklejatelt
Liikluskäitumise monitooring 2020
Sõidukijuhi väsimus ja tähelepanematus liikluses
Laste liiklusohutus
Jalgratta ja elektritõukerattaga liiklemine
Jalgratta külgvahe märkide mõjuanalüüs
Liiklusõnnetuste prognoosmudel
Sõiduki juhtimine (sõidukiiruse valik ja joobes juhtimine) Sõiduki juhtimine (sõidukiiruse valik ja joobes juhtimine)
Liiklusõnnetuste arvu muutuse prognoosimine
Isejuhtivate sõidukite tehnoloogia teekaart
Sõiduki turvavarustus 05/2020
Liiklusõnnetused Tallinn–Narva, Tallinn–Tartu, Tallinn–Pärnu maantee ja Tallinna ringtee 2+2, 2+1 ja 1+1 sõidurajaga lõikudel
Autopargi läbisõit 2019
Liiklemine pimeda ajal, liikluskasvatus, tee ületamine 12/2019
Liikluskäitumise monitooring 2019
Sõidukite liikumiskiiruste mõõtmine Eesti põhimaanteede kiiruspiirangute alades 
Laste liiklusohutus 10/2019
Tähelepanematus liikluses
Korduvrikkujate osalemine liiklusõnnetuses ja liiklusõnnetuste põhjustamine
Jalgrattaga liiklemine 09/2019
Sõiduki juhtimine 09/2019
Liikluskasvatuse korraldamine koolides aastal 2019: kaardistav kordusuuring
Liikluskasvatuse korraldamine lasteaedades aastal 2018: kaardistav kordusuuring
Sõiduki turvavarustus 04/09
Autopargi läbisõit 2018

Teedeala

Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmis- ja arvutusmetoodika täiendamise uuring
Aastaringse järelevalve eelised ja puudused 
Erinevate haardetegurit ja teekatte olekut mõõtvate seadmete võrdlus
Talvise teekatte seisukord ja ilmaolud sõiduki pardakompuutrist
Kloriidide katsetamine
Raskeveokite mõju sildadele. Nende koormuste valideerimine reaalsetel koormustel ning mõju analüüs.
Sõidukijuhtide rahulolu suvise teehooldega
ITS baastaristu valmiduse teostatavus-ja tasuvusanalüüsikoostamine

Viimati uuendatud 18.10.2021