Rahvusvaheline juhiluba

Transpordiamet väljastab Viini 1968. a teeliikluse konventsiooni kohast ja Genfi 1949. a teeliikluse konventsiooni kohast rahvusvahelist juhiluba (inglise keeles: International Driving Permit, lühend: IDP).

Rahvusvaheline juhiluba on A6-formaadis vihik ning selle vormistus vastab kõikidele konventsiooni nõuetele. Rahvusvaheline juhiluba võib osutuda vajalikuks mootorsõiduki juhtimisel riikides, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonda. Tuleb meeles pidada, et rahvusvaheline juhiluba kehtib ainult koos Eesti siseriikliku juhiloaga.

Millist rahvusvahelist juhiluba taotleda? Kõige lihtsam on valida riik siit lehelt. Riigi nimetusel klõpsates näidatakse konventsioon, mille kohast rahvusvahelist juhiluba võite vajada. Kui riigi nime ei ole loetelus, siis ei ole see riik Viini 1968. a ega Genfi 1949. a teeliikluse konventsiooni osaline.

Viini 1968 rahvusvaheline juhiluba väljastatakse kehtivusega kolm aastat. Kui siseriiklik juhiluba aegub kolme aasta jooksul, väljastatakse sama kehtivusajani, mis on märgitud siseriiklikul juhiloal.

Genfi 1949 rahvusvaheline juhiluba väljastatakse alati kehtivusega 1 aasta.

Rahvusvahelise juhiloa väljastamise tingimused:

  • kehtiv juhtimisõigus;
  • kehtiv Eesti siseriiklik juhiluba.

Rahvusvahelise juhiloa taotlemiseks tuleb Transpordiameti teenindusbüroole esitada:

  • isikut tõendav dokument;
  • värviline paberfoto suurusega vähemalt 35×45 mm;
  • seletuskiri või politsei või päästeasutuse tõend, kui vana rahvusvaheline juhiluba on kadunud, varastatud või hävinenud;
  • tasutud riigilõiv (saab tasuda ka kohapeal pangakaardiga).

Rahvusvaheline juhiluba väljastatakse teenindusbüroos ootetööna. Posti teel kättetoimetamise teenust me ei paku.

Taotluse koos taotleja Eesti juhiloa esi- ja tagaküljest ning paberfotost tehtud piltidega võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna info@transpordiamet.ee. Taotluses tuleb märkida teenindusbüroo, kust soovite dokumendi kätte saada. Paberfoto tuleb sel juhul saata posti teel sellesse teenindusbüroosse, kust soovite rahvusvahelise juhiloa kätte saada. Rahvusvahelise juhiloa võib kätte saada ka lihtkirjalikult volitatud isik.

Rahvusvaheline juhiluba vahetatakse kehtivuse lõppemisel, kõlbmatuks muutumisel, omaniku andmete või juhtimisõiguse kategooria muutumisel või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda dokumendi omanikku. Kadunud, varastatud või hävinud dokumendist tuleb Transpordiametit teavitada ka siis, kui uut dokumenti asemele ei soovi taotleda.

Eesti juhiloa kehtivus välisriigis

Eestis väljastatud juhiluba tunnustatakse kõikjal Euroopa Majanduspiirkonnas. Lisainfot juhiloa kehtivuse ja vastastikuse vahetamise kohta leiad ELi juhilubade teemaliselt veebilehelt.

Eesti siseriiklik juhiluba on täielikult Viini 1968. a konventsiooni nõuetele vastav. Seega peavad teised osalisriigid seda tunnustama ilma täiendavalt rahvusvahelist juhiluba esitamata. Praktika on aga näidanud, et osad riigid siiski nõuavad ka rahvusvahelist juhiluba lisaks. Kindluse mõttes on soovitatav enne reisi ise külastatavast riigist infot hankida.

Genfi osalisriikides ei pruugi Eesti siseriiklik juhiluba olla tunnustatud ilma täiendavalt Genfi 1949 rahvusvahelist juhiluba esitamata, sest siseriiklik juhiluba ei ole Genfi konventsiooni kohane. Seetõttu soovitame kindlasti Genfi osalisriikides mootorsõidukit juhtides lisaks Eesti siseriiklikule juhiloale kanda kaasas ka kehtivat Genfi 1949 rahvusvahelist juhiluba.

Eesti juhiloa tunnustamine konventsioonide välistes riikides on iga sellise riigi enda otsustada. Ka rahvusvaheline juhiluba ei pruugi neis riikides abiks olla.

Konventsioonide tekstid ja osalisriikide nimekirjad leiad siit.

Pane tähele! Osalisriigiks loetakse need, kelle nime taga on märgitud kuupäev veerus "Ratification, Accession (a), Succession (d)". Kui omavahel suhtlevad riigid on osalised mõlemas konventsioonis, siis võetakse aluseks värskeim ehk Viini 1968. a konventsioon. Näiteks suheldes Venemaaga, lähtume Viini konventsioonist, kuid suheldes USA-ga võtame aluseks Genfi konventsiooni.

Oluline:

  • Konventsiooni kohast juhiluba ja rahvusvahelist juhiluba tunnustatakse teise osalisriigi poolt seni, kuni juhiloa omanik ei ole asunud elama selle riigi territooriumile.
  • Konventsioon ei kohusta osalisriiki tunnustama teises osalisriigis väljastatud juhiluba, kui see oli väljastatud ajal, mil juhiloa omanik elas tema territooriumil. Näiteks ei pea Ukraina tunnustama Eesti juhiluba, kui see oli väljastatud ajal, mil juhiloa omanik elas Ukrainas.
  • Osalisriikide juhilubade vastastikune vahetamine ei ole konventsioonidega reguleeritud. Vahetamisel kohaldab iga riik oma siseriiklikku õigust.

Välisministeeriumi kodulehel Reisi targalt  on info Eesti juhiloa kehtivuse kohta eraldi välja toodud juhul, kui info on Välisministeeriumile teada. Kui info puudub, siis on soovitatav enne reisi ise infot hankida.

Välisriigi juhiloa Eestis kehtimise kohta leiad infot siit.

Viimati uuendatud 29.04.2021