Tarkvaravea tõttu võisid lekkida 96 droonikäitleja andmed

01.07.2021 | 19:53

Tarkvaravea tõttu võisid neljapäeval lekkida 96 end droonikäitlejana registreerinu andmed, ühegi teise Transpordiameti andmebaasi andmed ohus ei olnud.
    • Jaga

Neljapäeval droonikäitlejate registreerimiseks kasutusele võetud lennuohutuse järelevalve infosüsteemis (LOIS) oli tarkvaraviga, mille tõttu oli pea kolme tunni jooksul võimalik pääseda infosüsteemis talletatud andmetele ligi ka neil isikutel, kellel ei olnud selleks õigust.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi infotehnoloogiaosakonna juhataja Kristjan Kaiklem kinnitas, et juhtunust teavitatakse nii Andmekaitse Inspektsiooni kui Riigi Infosüsteemi Ametit. "Veel tänase õhtu jooksul teavitame ka kõiki isikuid, keda andmeleke võis puudutada. Väga vabandame juhtunu pärast," ütles Kaiklem. Lekke tõttu muudetakse lennutajatele väljastatud registreerimisnumbrid esimesel võimalusel.

Tema sõnul selgitatakse välja juhtunu täpsemad põhjused ning otsustatakse seejärel võimalikud sanktsioonid tarkvara loonud ettevõtte osas. Arendaja kõrvaldas koheselt lekke võimalikuks  muutunud vea, kuid enne süsteemi taasavamist kasutajatele testitakse seda veel põhjalikult.

Konkreetne infosüsteem on eraldatud teistest Transpordiameti infosüsteemidest ning sisaldab ainult mehitamata õhusõidukitega seotud teenuseid. 

Kommunikatsiooni- ja turundusosakond

Transpordiamet