Droonid

Mehitamata õhusõiduk on õhusõiduk, mille pardal ei ole pilooti ning mille juhtimine toimub tehniliste abivahendite vahendusel või eelnevalt programmeeritud autonoomse lennuna.

Mehitamata õhusõidukite hulka kuuluvad nii raadio teel juhitavad mudellennukid, mudelkopterid, multirootorid kui ka autonoomselt lendavad piloodita õhusõidukid. Rahvapäraselt kutsutakse mehitamata õhusõidukeid ka droonideks.

Kuni 150 kg (kaasa arvatud) käitamismassiga mehitamata õhusõidukite lennutegevus on käesoleval hetkel Eesti õhuruumis reguleeritud vaid õhuruumi kasutamise seisukohast lähtuvalt. Nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil käitamiseks peab teatud õhuruumi osades olema Transpordiameti ühekordne luba ja lennu kooskõlastus (taotlus mehitamata õhusõiduki lennutamiseks).

Taotluse palume saata aadressile info@transpordiamet.ee.

Juhendid

Transpordiamet on koostöös Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ning Andmekaitse Inspektsiooniga koostanud mehitamata õhusõidukite (sh droonide) müügi ja käitamise juhendi ning meelespead teenindajale ja käitajale:

Ühekordne luba

Mehitamata õhusõiduki ühekordseks käitamiseks.

Loe edasi
Lendude kooskõlastamine

Mehitamata õhusõidukite lend tuleb kooskõlastada.

Loe edasi
Tsoon 9

Nõuded lennutamiseks Tsoonis 9.

Loe edasi

Viimati uuendatud 08.03.2021