Trükised ja väljaanded

Transpordiamet annab välja mitmeid erialaseid trükiseid, mis ilmuvad nii paberkandjal kui ka veebiväljaandena.

TeeLeht

Alates 1. jaanuarist 2021. aastal jätkab Teeleht Transpordiameti teedeala väljaandena. Ajakiri ilmub neli korda aastas.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Veeteede Teataja 

1993. aastast ilmub Veeteede Teataja (algselt Veeteede Ameti Teataja), kus on avaldatud üldkohustuslikud ja merendusringkondadele huvipakkuvad materjalid: Eesti Vabariigi merendusalased seadused, valitsuse, majandus- ja kommunikatsiooniministri sellealased määrused ning ameti käsk- ja ringkirjad ning muu avaldamisele kuuluv teave, samuti IMO, IHO, IALA materjalid. Alates 1. jaanuarist 2021. aastal jätkab ajakiri Transpordiameti väljaandena.

2009. aastast lõpetas ajakiri ilmumise paberkujul ja tegi selle elektrooniliselt kättesaadavaks veebis.

Alates 2017. aastast ilmub Veeteede Teataja ajakirja Meremees vahel. Ajakiri on tasuta kättesaadav veebis Transpordiameti kodulehel ja ISSUU lehitsuskeskkonnas aadressil: https://issuu.com/veeteedeamet.

Ajakirja paberväljaannet saab küsida nii otse Transpordiametist, suurematel merendusüritustel ameti esindajatelt kui ka otse TTÜ Eesti Mereakadeemiast.

Pabereksemplare saab tellida aadressil: https://eservice.omniva.eu/epit/ui/periodics/ajakiri/AJA69859 

Väljaanne ilmub 4 korda aastas. Aastatellimuse hind on 10 eurot.

Infot trükise kohta saab telefonil 620 5645.

2011

2010

2009 

 

Veeteede Ameti Teataja 2008; nr 1/2 
-        Eesti Vabariigi meresõidualaste õigusaktide nimekiri, mida peavad tundma välisriikide kodanikest juhtimistasandil töötavad laevapere liikmed (VA 29.02.2008 ringkiri nr 5-1-29/570)
-        Ringsu sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 04.03.2008 määrus nr 18)
-        Kärsa sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 04.03.2008 määrus nr 19)
-        Muuga sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 10.04.2008 määrus nr 27)
-        Laeva turvaülema tunnistus (VA 15.04.2008 ringkiri nr 5-1-20)
-        Eripiirkonnad abiks veealade kasutamise korraldamisel (VA 23.04.2008. a kiri nr 6-1-3/1152 maa- ja vallavalitsustele, linnadele, omavalitsusliitudele)
-        Aegna sadama akvatooriumi piiride määramine (VV 22.05.2008 korraldus nr 230)
-        Vanasadama sadamapassi kinnitamine (MKM 16.06.2008 määrus nr 50)
-        Paldiski Põhjasadama, Munalaiu ja Manilaiu sadamate, Kihnu sadama ja Lahesuu sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 16.06.2008 määrus nr 51)
-        Võõrliigid ja laevad 
-        Laevade kinnipidamine
-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused
-        Meresõidualane teemapäev Helsingis 
-        STW 39. istungjärguks ettevalmistav koosolek Brüsselis
-        Laevaõnnetuste juurdlejate töökoosolek Lissabonis
-        Rahvusvahelise Navigatsiooni Liidu (PIANC) aastakoosolek 
-        Läänemere maade hüdrograafiakomisjoni monitooringu töögrupi koosolek
-        Veeteede Ameti laevaõnnetuste juurdlejate kohtumine Soome kolleegidega
-        Laevaõnnetused 
-        IMO teated
-        Kursused  
 
 
Veeteede Ameti Teataja 2008; nr 3/4
-        Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju kindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja tõendi hoidmise kord ning tõendi vorm (MKM 25.07.2008 määrus nr 69)
-        Sadamakapteni kvalifikatsiooninõuete ja atesteerimise tingimuste kinnitamine (TSM 22.12.1997 määrus nr 44 koos muudatustega)
-        Lootsi kvalifikatsiooninõuded ning kutsetunnistuse ja lootsitasõidu loa vorm (MKM 12.12.2002 määrus nr 38 koos muudatustega)
-        Lootside kvalifikatsioonikomisjoni moodustamine (VA 14.10.2008 kk nr 207-OP)
-        Meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (15.10.2008)
-        SOLAS konventsiooni reegel «Laevade kaugtuvastamine ja -jälgimine» (VA 04.11.2008 ringkiri nr 5-1-11/3098)
-        Väljavõte veeseaduse 12.01.2009. a jõustunud muudatustest
-        Laevaõnnetused
-        2008. aasta laevakontrolli kokkuvõte
-        Laevade kinnipidamine 
-        Veeteede Amet väljastatud tunnustamisotsused      
-        Juhend punkrikütusereostusest põhjustatud kahju vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise olemasolu kinnitava tõendi taotlemiseks
-        Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni hüdrograafiliste mõõdistustööde standard
-        e-Navigatsiooni juurutamine Eestis
-        Eesti laevaregistrite 2008. a aruanne
-        EMSA mereohutusealane õppesessioon
-        HELCOMi laevateede ekspertide töörühma koosolek Helsingis
-        IMO teated  

Visuaallennukaart (VFR)

VFR lennukaart
1: 500 000 ESTONIA 2153A on kehtiv alates 23. aprillist 2020. aastal.

Kaarte saab osta sularahas Transpordiametist hinnaga 13 eurot.

Piloodi lennuraamat
 

  • Piloodi lennuraamatusse (pilot´s logbook) pannakse üksikasjalikult kirja kõik piloodi poolt tehtud lennud. 
  • Piloodi lennuraamatuid on võimalik soetada Transpordiametis kohapeal sularahas, ühe raamatu maksumus on 3.20 eurot.

Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida. Info telefonil 620 1200.

NB! Piloodiraamatute ja VFR-kaartide müük Lõõtsa 5 toimub alates 22.11.2021. aastast ainult esmaspäeval ja kolmapäeval.

Viimati uuendatud 07.12.2021