Ühistransport

Transpordiameti ühistranspordiosakond seisab selle eest, et ühistransporti kavandatakse ja korraldatakse vastavalt nõudlusele, soodustades seeläbi ühissõidukite eeliskasutamist ning vähendades ühiskonna sotsiaalseid ja majanduslikke kulutusi transpordile, energiale ja taristule.

Ühistranspordiosakond kavandab ja korraldab üleriigilist bussi-, praami- ja lennuliiklust Eestis.

Viimati uuendatud 13.10.2021