Piloodiload

Piloodil peab alati kaasas olema kehtiv luba ja tervisetõend, kui ta kasutab loaga kaasnevaid õigusi. Samuti peab piloodil kaasas olema isikut tõendav fotoga dokument.

Transpordiamet võib vastavalt vajadusele peatada või tühistada piloodiloa ja sellega seotud pädevusmärked või tunnistused. Amet võib kehtestada neile ka piirangud.

Piloodiloa peatamise või tühistamise korral peab isik loa või tunnistuse viivitamata tagastama Transpordiametile.

Liinipiloodi loa omanikul on õigus teha vastavas õhusõidukiliigis järgmist:

 • kasutada kõiki kergõhusõiduki piloodiloa, erapiloodi loa ja ametipiloodiloa õigusi;
 • tegutseda õhusõiduki kaptenina ärilises lennutranspordis.

Liinipiloodi load jagunevad:

 • lennuki liinipiloodi luba – ATPL(A);
 • kopteri liinipiloodi luba – ATPL(H);
 • õhulaeva liinipiloodi luba – ATPL(As).
   

Koolitus ja eksamid


Liinipiloodi loa taotlejad peavad olema läbinud koolituskursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO).

Liinipiloodi loa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus;
 • üldteadmised õhusõidukitest – õhusõiduki, konstruktsioon/süsteemid/jõuseade;
 • üldteadmised õhusõidukitest – lennuinstrumendid,
 • mass ja tsentreering;
 • lennutehnilised näitajad;
 • lennu planeerimine ja lennu kulgemise jälgimine;
 • inimvõimed;
 • meteoroloogia;
 • üldnavigatsioon;
 • raadionavigatsioon;
 • käitamisprotseduurid;
 • aerodünaamika alused;
 • visuaallennureeglite kohane (VFR) side;
 • instrumentaallennureeglite kohane (IFR) side.

Liinipiloodiloa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada mitmepiloodiõhusõiduki kaptenina protseduure ja manöövreid antavatele õigustele vastava kompetentsusega.

Lennueksam tehakse õhusõiduki või vastavat õhusõidukitüüpi nõuetekohaselt esindaval lennu täisimitaatoril (FFS).
 

Kontrollpiloodi määramine


Enne lennueksamile asumist määrab Transpordiamet loa taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab loa taotleja Transpordiametile vormi VA 572-31. Transpordiamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab loa taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud lennueksameid Transpordiamet vastu ei võta.
 

Taotlemine

Liinipiloodi loa saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia kehtivast Osa-MED 1. klassi tervisetõendist;
 • lennunduse erialakeele tasemetunnistus;
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument;
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada;
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Transpordiametis);
 • lennueksami aruande originaal;
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks.
   

Loa kehtivus


Liinipiloodi luba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui vähemalt üks loale kantud pädevus on kehtiv.

Ametipiloodi loa omanikul on õigus teha vastavas õhusõidukiliigis järgmist:

 • kasutada kõiki kergõhusõiduki piloodiloa ja erapiloodi loa õigusi;
 • tegutseda kõikide muuks kui äriliseks lennutranspordiks kasutatavate; õhusõidukite kapteni või teise piloodina;
 • tegutseda ärilises lennutranspordis kõikide ühepiloodiõhusõidukite; kaptenina, arvestades sätestatud piiranguid;
 • tegutseda ärilises lennutranspordis teise piloodina, arvestades sätestatud piiranguid.

Ametipiloodi load jagunevad:

 • lennuki ametipiloodi luba – CPL(A);
 • kopteri ametipiloodi luba – CPL(H);
 • õhulaeva ametipiloodi luba – CPL(As).
   

Koolitus ja eksamid


Ametipiloodi loa taotleja peab olema läbinud teooriakoolituse ja lennukoolituse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO).

Ametipiloodi loa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus
 • üldteadmised õhusõidukitest – õhusõiduki konstruktsioon/süsteemid/jõuseade
 • üldteadmised õhusõidukitest – lennuinstrumendid
 • mass ja tsentreering
 • lennutehnilised näitajad
 • lennu planeerimine ja lennu kulgemise jälgimine
 • inimvõimed
 • meteoroloogia
 • üldnavigatsioon
 • raadionavigatsioon
 • käitamisprotseduurid
 • aerodünaamika alused
 • visuaallennureeglite kohane (VFR) side

Ametipiloodi loa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vastavat liiki õhusõiduki kaptenina protseduure ja manöövreid antavatele õigustele vastava kompetentsusega.
 

Kontrollpiloodi määramine


Enne lennueksamile asumist määrab Transpordiamet loa taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab loa taotleja Transpordiametile vormi VA 572-31. Transpordiamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab loa taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud lennueksameid amet vastu ei võta.

Taotlemine


Ametipiloodi loa saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • koopia kehtivast Osa-MED 1. klassi tervisetõendist;
 • lennunduse erialakeele tasemetunnistus;
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument;
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada;
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Transpordiametis)
 • lennueksami aruande originaal;
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks;
 • 1 foto.
   

Loa kehtivus


Ametipiloodi luba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui vähemalt üks loale kantud pädevus on kehtiv.

Teise piloodi loa omanikul on õigus tegutseda teise piloodiga käitatava lennuki teise piloodina.

Koolitus ja eksamid


Teise piloodi loa taotleja peab olema läbinud teooriakoolituse ja lennukoolituse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO).

Teise piloodi loa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus;
 • üldteadmised õhusõidukitest – õhusõiduki konstruktsioon/süsteemid/jõuseade;
 • üldteadmised õhusõidukitest – lennuinstrumendid;
 • mass ja tsentreering;
 • lennutehnilised näitajad;
 • lennu planeerimine ja lennu kulgemise jälgimine;
 • inimvõimed;
 • meteoroloogia;
 • üldnavigatsioon;
 • raadionavigatsioon;
 • käitamisprotseduurid;
 • aerodünaamika alused;
 • visuaallennureeglite kohane (VFR) side;
 • instrumentaallennureeglite kohane (IFR) side.

Teise piloodi loa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vajalikke protseduure ja manöövreid antavatele õigustele vastava kompetentsusega.

Kontrollpiloodi määramine


Enne lennueksamile asumist määrab Transpordiamet loa taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab loa taotleja Transpordiametile vormi VA 572-31. Transpordiamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab loa taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud lennueksameid Transpordiamet vastu ei võta.

Taotlemine

Teise piloodi loa saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • koopia kehtivast Osa-MED 1. klassi tervisetõendist;
 • lennunduse erialakeele tasemetunnistus;
 • raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm;
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument;
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada;
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Tranpsordiametis);
 • lennueksami aruande originaal;
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks;
 • 1 foto.
   

Loa kehtivus


Teise piloodi luba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui vähemalt üks loale kantud pädevus on kehtiv.

Erapiloot on piloot, kelle piloodiluba annab õiguse piloteerida õhusõidukeid üksnes lendudel, mille eest ei maksta tasu, välja arvatud tegevus lennuõpetajana või kontrollpiloodina.

Erapiloodi load jagunevad:

 • lennuki erapiloodi luba – PPL(A);
 • kopteri erapiloodi luba – PPL(H);
 • õhulaeva erapiloodi luba – PPL(As).
   

Koolitus ja eksamid


Erapiloodi loa taotlejad peavad läbima koolituskursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO). Kursus peab hõlmama teooriat ja lennuõpet vastavalt antavatele õigustele.

Erapiloodi loa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus;
 • inimvõimed;
 • meteoroloogia;
 • side;
 • aerodünaamika alused;
 • käitamisprotseduurid;
 • lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine;
 • üldteadmised õhusõidukitest;
 • navigeerimine.

Erapiloodi loa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vastavat liiki õhusõiduki kaptenina protseduure ja manöövreid antavatele õigustele vastava kompetentsusega.

Kontrollpiloodi määramine


Enne lennueksamile asumist määrab Transpordiamet loa taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab loa taotleja ametile vormi VA 572-31. Transpordiamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab loa taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud lennueksameid Transpordiamet vastu ei võta.

Taotlemine


Erapiloodi loa saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • koopia kehtivast Osa-MED 1. klassi või 2. klassi tervisetõendist;
 • lennunduse erialakeele tasemetunnistus;
 • raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm;
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument;
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige; kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada;
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Transpordiametis);
 • lennueksami aruande originaal;
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks;
 • 1 foto.
   

Loa kehtivus
 

Erapiloodi luba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui vähemalt üks loale kantud pädevus on kehtiv.

Kergõhusõiduki piloodiloa omanikul on õigus tegutseda selle eest tasu saamata vastava õhusõidukiliigi kaptenina mitteärilistel lendudel.

Kergõhusõiduki piloodi load jagunevad:

 • kerglennuki piloodiluba – LAPL(A)
 • kergkopteri piloodiluba – LAPL(H)
 • kergpurilennuki piloodiluba – LAPL(S)
 • kergõhupalli piloodiluba – LAPL(B)
   

Koolitus ja eksamid


Kergõhusõiduki piloodiloa taotlejad peavad läbima koolituskursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO). Kursus peab hõlmama teooriat ja lennuõpet vastavalt antavatele õigustele.

Kergõhusõiduki piloodiloa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus;
 • inimvõimed;
 • meteoroloogia;
 • side;
 • aerodünaamika alused;
 • käitamisprotseduurid;
 • lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine;
 • üldteadmised õhusõidukitest;
 • navigeerimine.

Kergõhusõiduki piloodiloa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vastavat liiki õhusõiduki kaptenina protseduure ja manöövreid talle antavatele õigustele vastava kompetentsusega.
 

Kontrollpiloodi määramine

Enne lennueksamile asumist määrab Transpordiamet loa taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab loa taotleja Transpordiametile vormi VA 572-31. Transpordiamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab loa taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud lennueksameid amet vastu ei võta.
 

Taotlemine

Kergõhusõiduki piloodiloa saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • koopia kehtivast Osa-MED 1. klassi või 2. klassi tervisetõendist;
 • lennunduse erialakeele tasemetunnistus (kui kohaldub);
 • raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm;
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument;
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige; kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada;
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Transpordiametis);
 • lennueksami aruande originaal;
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks;
 • 1 foto.
   

Loa kehtivus


Kergõhusõiduki piloodiluba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui hiljutise lennukogemuse nõuded on täidetud.

Purilennuki piloodiloa omanikul on õigus kaptenina piloteerida purilennukeid ja mootorpurilennukeid.

Koolitus ja eksamid


Purilennuki piloodiloa taotlejad peavad läbima koolituskursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO) või registreeritud koolitaja juures. Kursus peab hõlmama teooriat ja lennuõpet vastavalt antavatele õigustele.

Siseriiklike nõuete kohast koolitust arvestatakse SFCL-osa kohase loa väljaandmiseks vastavalt SPL koolituse arvestusaruandele või TMPGL koolituse arvestusaruandele.

Purilennuki piloodiloa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus;
 • inimvõimed;
 • meteoroloogia;
 • side;
 • aerodünaamika alused;
 • käitamisprotseduurid;
 • lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine;
 • üldteadmised õhusõidukitest;
 • navigeerimine.

Purilennuki piloodiloa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vastavat liiki õhusõiduki kaptenina protseduure ja manöövreid antavatele õigustele vastava kompetentsusega.

Kontrollpiloodi määramine


Enne lennueksamile asumist määrab Transpordiamet loa taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab loa taotleja Transpordiametile vormi VA 572-31. Transpordiamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab loa taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud lennueksameid Transpordiamet vastu ei võta.

Taotlemine

Purilennuki piloodiloa saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • koopia kehtivast Osa-MED 1. klassi või 2. klassi tervisetõendist;
 • raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm;
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument;
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada;
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Transpordiametis);
 • lennueksami aruande originaal;
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks;
 • 1 foto.
   

Loa kehtivus

Purilennuki piloodiluba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui hiljutise lennukogemuse nõuded on täidetud.

Alates 08.04.2021 tohib purilennuki piloodiloaga antud õigusi kasutada vaid juhul, kui piloot omab määruse nr 1178/2011 kohast lennumeeskonnaliikme luba. Riiklike purilennuki piloodiloa omanike lube konverteeritakse ümber vastavalt SPL konvertereimisraportile ja motopurilennuki piloodiloa lube konverteeritakse ümber vastavalt TMGPL konverteerimisraportile.

Õhupalli piloodiloa omanikul on õigus kaptenina juhtida õhupalle. Õhupalli piloodi loa omanikud tohivad harrastada üksnes tasuta mitteärilist lennutegevust.

Koolitus ja eksamid

Õhupalli piloodiloa taotlejad peavad läbima koolituskursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO) või registreeritud koolitaja juures. Kursus peab hõlmama teooriat ja lennuõpet vastavalt antavatele õigustele.

Siseriiklike nõuete kohast koolitust arvestatakse BFCL-osa kohase loa väljaandmiseks vastavalt BPL koolituse arvestusaruandele.

Õhupalli piloodiloa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus;
 • inimvõimed;
 • meteoroloogia;
 • side;
 • aerodünaamika alused;
 • käitamisprotseduurid;
 • lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine;
 • üldteadmised õhusõidukitest;
 • navigeerimine.

Õhupalli piloodiloa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vastavat liiki õhusõiduki kaptenina protseduure ja manöövreid antavatele õigustele vastava kompetentsusega.

Kontrollpiloodi määramine

Enne lennueksamile asumist määrab Transpordiamet loa taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab loa taotleja Transpordiametile vormi VA 572-31. Transpordiamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab loa taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud lennueksameid amet vastu ei võta.

Taotlemine

Õhupalli piloodiloa saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • koopia kehtivast Osa-MED 1. klassi või 2. klassi tervisetõendist;
 • raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm;
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument;
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada;
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Tranpordiametis);
 • lennueksami aruande originaal;
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks;
 • 1 foto.
   

Loa kehtivus

Õhupalli piloodiluba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui hiljutise lennukogemuse nõuded on täidetud.

Alates 08.04.2021 tohib õhupalli piloodiloaga antud õigusi kasutada vaid juhul, kui piloot omab määruse nr 1178/2011 kohast lennumeeskonnaliikme luba. Riiklike piloodiloa omanike lube konverteeritakse ümber vastavalt konverteerimisraportile.

Ülikergõhusõidukiks loetakse kuni kahe istekohaga mootorõhusõidukit, mille maksimaalne stardimass (MTOM) ei ületa:

 • 300 kg üheistmelise maalennuki või kopteri puhul;
 • 450 kg kaheistmelise maalennuki või kopteri puhul;
 • 330 kg üheistmelise amfiib-, vesilennuki või kopteri puhul;
 • 495 kg kaheistmelise amfiib-, vesilennuki või kopteri puhul;
 • 472,5 kg kahekohalise maale maanduva lennuki puhul, mis on varustatud lennukile paigaldatud päästelangevarjusüsteemiga;
 • 315 kg ühekohalise maale maanduva õhusõiduki puhul, mis on varustatud lennukile paigaldatud päästelangevarjusüsteemiga;
 • 560 kg gürokopteri puhul

Lisaks loetakse ülikergõhusõidukiks lennukit, mille varisemiskiirus või minimaalne stabiilse lennu kiirus maandumisel ei ületa 35 sõlme kalibreeritud õhkkiirust.

Ülikergõhusõiduki piloodiloa omanikul on õigus tegutseda mitteärilistel lendudel selle eest tasu saamata ülikergõhusõidukite kategooria õhusõidukitel.

Ülikergõhusõidukipiloodi loale kantavad pädevused jagunevad:

 • A-klassi ülikergõhusõiduki pädevus – UL : klass A;
 • B-klassi ülikerglennuki pädevus – UL : klass B;
 • ülikergkopteri pädevus – UL(H).
   

Koolitus ja eksamid

Ülikergõhusõiduki piloodiloa taotlejad peavad läbima koolituskursuse registreeritud koolitaja juures. Kursus peab hõlmama teooriat ja lennuõpet vastavalt antavatele õigustele.

A-klassi ülikergõhusõiduki pädevusega ülikergõhusõiduki piloodiloa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusalased õigusaktid;
 • õhusõidukite üldehitus;
 • aerodünaamika;
 • lennu planeerimine ja teostamine;
 • navigatsioon;
 • meteoroloogia;
 • ülikergõhusõidukite käitamisprotseduurid.

B-klassi ülikerglennuki või ülikergkopteri pädevusega ülikergõhusõiduki piloodiloa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus;
 • inimvõimed;
 • meteoroloogia;
 • side;
 • aerodünaamika alused;
 • käitamisprotseduurid;
 • lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine;
 • üldteadmised õhusõidukitest;
 • navigeerimine.

Ülikergõhusõiduki piloodiloa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vastavat liiki õhusõiduki kaptenina protseduure ja manöövreid talle antavatele õigustele vastava kompetentsusega.
 

Taotlemine

Ülikergõhusõiduki piloodiloa saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • koopia kehtivast 1. klassi või 2. klassi tervisetõendist;
 • raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm (kui kohaldub);
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument;
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada;
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Transpordiametis);
 • lennueksami aruande originaal;
 • 1 foto.

Loa kehtivus

Ülikergõhusõiduki piloodiluba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui hiljutise lennukogemuse nõuded on täidetud.

Viimati uuendatud 11.08.2021