Koolitajad

Transpordiametilt saab taotleda lennundusalaste koolituste läbiviimiseks vajalikke sertifikaate.

Piloodikoolitusorganisatsiooni (ATO) sertifikaadi saamiseks peavad organisatsioonil olema kõik oma tegevusega kaasnevate ülesannete ulatusele vastavad vahendid. Nende vahendite hulka kuuluvad muu hulgas: rajatised, personal, seadmed, tööriistad ja materjalid, ülesandeid, kohustusi ja protseduure käsitlevad dokumendid, ligipääs asjakohasele teabele ning andmete register. Samuti peab organisatsioon rakendama ja käigus hoidma ohutusega ja koolituse tasemega seotud juhtimissüsteemi ning võtma eesmärgiks selle süsteemi pideva täiustamise.

Sertifikaat antakse välja tähtajatuna. Enne sertifikaadi väljaandmise kohta otsuse tegemist kontrollib Transpordiamet taotleja vastavust kehtivatele nõuetele.

Piloodikoolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlejale esitatavad nõuded on kirjeldatud Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 VII lisas (ORA osa).

Sertifikaadi taotlemine

Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • Tegevuskäsiraamat
 • Koolituskäsiraamat
 • Muud vajalikud dokumendid tõendamaks ATO-le esitatavate nõuete täitmist

Sertifikaadi muutmine

Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi muutmiseks tuleb taotlus esitada Transpordiametile vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust.

Osa-147 koolitusorganisatsiooni (MTO) sertifikaat on vajalik lennundustehniliste töötajate koolitamiseks ja eksamineerimiseks Osa-66 nõuete kohaselt. Sertifikaat kinnitab, et koolitaja talitused, seadmed, rajatised, varustus ning personal vastab Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1321/2014 lisa IV (Osa-147) nõuetele.

Koolituse organiseerimiseks peavad olema nõuetele vastavad ruumid, personal, tehnilised vahendid ja koostatud koolitusorganisatsiooni käsiraamat, mille kooskõlastab Transpordiamet.

Sertifikaadi taotlemine

Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • Koolituskäsiraamat (MTOE)
 • Heakskiitmist vajavate juhtivtöötajate (kvaliteedijuht, koolitusjuht, eksamineerimisjuht, eksamineerijad ja praktika hindajad) andmed Transpordiameti vormil VA 522-3 ehk EASA vorm 4

Sertifikaadi muutmine

Iga muudatuse korral, mis mõjutab Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaadiga antud pädevusi, tuleb esitada Transpordiametile taotlus vormil VA 527-1 (EASA vorm 12). Taotlusele tuleb märkida ainult lisatavad ja/või eemaldatavad pädevused. Taotlusele lisatakse muudatusega seonduvad käsiraamatu muudatused ja muud asjakohased dokumendid.

Lennujuhtide koolitusorganisatsiooni sertifikaat on vajalik lennujuhtide algkoolitusest, üksusekoolitusese, jätkukoolitusese ning praktiliste oskuste instruktorite  ja tasemetestijate koolituse läbiviimiseks.

Sertifikaat antakse välja tähtajatuna. Enne sertifikaadi väljaandmise kohta otsuse tegemist kontrollib Transpordiamet taotleja vastavust kehtivatele nõuetele.

Lennujuhtide koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlejale esitatavad nõuded on kirjeldatud Komisjoni määruse (EL) nr 2015/340 III lisas (ATCO.OR-OSA).

Sertifikaadi taotlemine

Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • kavandatav tegevuse või muudatuste alustamise aeg
 • koolitusliikide nimekiri ja vähemalt üks koolituskursus korraldatava koolituse iga liigi kohta
 • juhtimissüsteemi protsessid

Vastutav juhataja allkirjastab kohaldatavatele nõuetele vastavuse deklaratsiooni, kinnitades, et koolitusorganisatsioon vastab jätkuvalt nõuetele.

Sertifikaadi muutmine

Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi ja selle käitamistingimuste muutmiseks tuleb taotlus esitada Transpordiametile vähemalt 80 päeva enne kavandatavat muudatust.

Piloodikoolitus / Pilot training

       Koolitusorganisatsioon/
     Name of organisation

      Sertifikaat, kehtivus/       
  Certificate, validity

Aadress/
Address

Eesti Lennuakadeemia/

Estonian Aviation Academy

tähtajatu

Lennu tee 40
Reola küla, Kambja vald,
61707 TARTUMAA

Pakker Avio AS

tähtajatu

Tartu Ülenurme Lennujaam,
Tõrvandi,
61701 TARTUMAA
 

Nordic Aviation Academy

tähtajatu

Mere pst 20,
10111 TALLINN
 

Swan Fly Estonia

tähtajatu

Veerenni 24,
10135 TALLINN

Regional Jet OÜ

tähtajatu

Lennujaama tee 13,
11101 TALLINN
SmartLynx Estonia ATO

tähtajatu

Lennujaama 13,
11101 TALLINN


Ridali Lennuklubi ATO
 

tähtajatu


Raiste küla, Võru vald,
65513 VÕRUMAA
 
Piloodikool OÜ

Sepise 1,
11415 TALLINN
KFI Aviation OÜ Pärnu mnt 158/2,
11317 TALLINN
Diamond ATO OÜ

Lennujuhtimise koolitus / Air Traffic Control Training

Koolitusorganisatsioon/
Name of organisation

Sertifikaat, kehtivus/ 
  Certificate, validity

Aadress/
Address

Eesti Lennuakadeemia

 tähtajatu

Lennu tee 40
Reola küla, Kambja vald,
61707 TARTUMAA

Kaitsevägi

tähtajatu

Juhkentali 58
15007 TALLINN
Lennuliiklusteeninduse AS

tähtajatu

Kanali tee põik 3
10112 Rae vald
HARJUMAA

Lennundustehniline koolitus / Part-147 Maintenance Training

Koolitusorganisatsioon/
Name of organisation

Sertifikaat, kehtivus/
  Certificate, validity 

Aadress/
Address

Eesti Lennuakadeemia

tähtajatu

Lennu tee 40
Reola küla, Kambja vald,
61707 TARTUMAA
 
Magentic MRO AS

tähtajatu

Väike-Sõjamäe 1a
11415 TALLINN
 

Lennutreeningseadmed / STD Qualification

Koolitusorganisatsioon/
Name of organisation

Sertifikaat,  kehtivus/
  Certificate, validity

Aadress/
Address

Eesti Lennuakadeemia

tähtajatud

Lennu tee 40
Reola küla, Kambja vald,
61707 TARTUMAA
 

Deklareeritud koolitusorganisatsioonid / Declared Training Organisations

Koolitusorganisatsioon/
Name of organisation

Koolituskursused/
Training courses

Aadress/
Address

Piloodikool OÜ

TR(H) Bell 206
TR(H) EC120B
Night Rating (H)
TR(H) Cabri G2
TR(H) R 44
TR(H) R 66
TR(H) ENF 28
PPL(A/H) theory
PPL(H) flight training
TR(H) Cabri G2, R 44, R 66, ENF 28, EC120B, Bell 206 renewal

Sepise 1
11415 TALLINN

Diamond ATO OÜ

PPL(H) theory
PPL(H) flight training
TR(H) Bell 206
TR(H) Bell 206 renewal

Novira Plaza
6. korrus,
Tartu mnt 25,
10117 TALLINN

AMW Business Services HUB OÜ LAPL(A)
PPL(A)
Night Rating (A)
CR(A) SEP(land)
Raadiku 8b/2, 13812 TALLINN

Registreeritud koolitajad / Registered Training Facilities

Koolituse liik/
Type of instructions

Koolitaja/
Name of Traininf Facility

Registreerimisnumber/
Regsitration no

Aadress/
Address

Ülikerglennuki piloodikoolitus (ULPL(A))

AS Tackmer Air

VA 571-2RK2017-3

J. Sütiste tee 17
 13419 TALLINN
 

Ülikerglennuki piloodikoolitus (ULPL(A)) Viljandi Lennuklubi VA 571-2RK2020-1 Viljandi lennuväli, Päri küla,
Viljandi vald
71023 VILJANDIMAA

Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduse § 171 alusel.

Riigilõivu määrad:

 • koolitusorganisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest 1190 eurot;
 • koolitusorganisatsiooni sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest 320 eurot;
 • koolitusorganisatsiooni sertifikaadi hoidmise eest tasutakse sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu 485 eurot.

Taotluste vormid 

Seotud viited

Riigilõivud

Viimati uuendatud 22.11.2021