Mereturvalisus

Rahvusvahelise meresõidu turvalisuse tõhustamiseks töötati Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni juures välja rahvusvaheline laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeks ehk ISPS (International Code for the Security of Ships and Port Facilities) koodeks.

Koodeks jõustus 1. juulil 2004. aastal rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (International Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS) ühe osana.

ISPS koodeksist lähtudes anti välja samasisuline Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tõstmise kohta, mis täpsustab mõningaid ISPS koodeksi elemente ning loob teatud lisanõudeid.

Õigusaktidega kehtestatud turvameetmete eesmärgiks on kuritahtlikust tegevusest tingitud hädaolukordade ärahoidmine ja turvaintsidentideks valmisolek. Ennetusabinõud hõlmavad laevade ja sadamarajatiste juurdepääsurežiimi, turvaolukorra jälgimist, lasti ja laevavarude kontrolli, personali koolitamist turvalisuse küsimustes ja vastavate õppeharjutuste läbiviimist.

Sadamarajatisena mõistetakse seejuures sadama territooriumil määratletud funktsionaalset piirkonda, mis keskendub sildumiskohtadele, kuid võib hõlmata ka suuremat ala. Nende meetmete rakendamine on reederite ja sadamavaldajate kohustus.

Riiklike struktuuride osalus turvanõuete rakendamisel seisneb peaasjalikult asjakohaste juhiste andmises, järelevalve teostamises, teabevahetuse korraldamises ning turvaintsidentidele reageerimises.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 31. märtsi 2004. a määrus (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tõstmise kohta ja ISPS koodeks (rahvusvaheline laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeks): eesti keeles ja inglise keeles.

ISPS koodeks (mitteametlik tõlge):

Turvadeklaratsioonid

Laevaandmete alaline register (CSR)

Vastavalt SOLASe peatükk XI-1 reeglile 5 peab alates 1. juulist 2004. a kõikidel rahvusvahelisi reise sooritavatel reisilaevadel ja kaubalaevadel kogumahutavusega 500 ja enam olema laevaandmete alaline register (Continuous Synopsis Record - CSR), mis sisaldab:

1) kõiki CSR dokumente (vorm 1), mille on laeva lipuriigi administratsioon(id) välja andnud ja mis on kogu laeva eluaja jooksul järjestikuliselt nummerdatud;
2) kõiki parandusvorme (vorm 2), mis on lisatud igale CSR dokumendile, ning kajastab selles CSR dokumendis tehtud muudatusi;
3) kõiki paranduste sisujuhte (vorm 3), kus on loetletud kõik parandused (täpsustatud parandusvormidega), mis on seotud iga CSR dokumendiga ja lisatud ülalnimetatud vormile 1.

Turvalisuse eelteate vabastus

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 725/2004 artiklile 7 võib iga asjaomane liikmesriik taotleda teiselt liikmesriigilt turvalisusealase eelteate edastamise vabastust rahvusvahelisi regulaarliine sooritavatele laevadele.

loe edasi

Sadamate turvaülemate kontaktid

Nr

Sadam

Sadamarajatis (ed)

Turvalisuse kontaktisik

Sadamakapteni teenistus

1

Bekkeri

B-1

Gunnar Kellamov
mob: +372 56921417
e-post: gunnar@tallinnbekkerport.com
faks: +372 6201620

+372 6307912
(24h)

2

Heltermaa

H-1

Andrus Maide
mob: +372 5043888
e-post: andrus@saarteliinid.ee
faks: +372 4631649

+372 4694122
(24h)

3

Kuivastu

K-1

Valdur Häng
mob: +372 53428555
e-post: valdur@saarteliinid.ee
faks: +372 4545430

+372 4598425 (24h)

4

Kunda

KS-1

Eiki Orgmets
mob: +372 53477861
e-post: eiki.orgmets@knc.ee
faks: +372 3221463

+372 3229865
(24h)

5

Lahesuu

„Lahesuu sadam“

Gergor Elm
mob:+372 53432489
e-post: gregor@lahesuu.ee
faks: +372 683 3361

+372 6833362
(24h)

6

Lehtma

„Timber export Quay“

Tanel Esta
mob: +372 5253057
tanel@hiiukalur.ee
faks: +372 4622712

+372 4622714
(24h)

7

Loksa

„Loksa Shipyard Ltd“

Nadežda Tokareva
mob: +372 56708726
e-post: nadezda.tokareva@marsalis.ee
faks: +372 6224120

+372 6075324
(24h)

8

Meeruse

M-1

Gunnar Kellamov
mob: +372 56921417
e-post: gunnar@tallinnbekkerport.com
faks: +372 6201620

+372 6307912
(24h)

9

Miiduranna

MI-1

MI-3

Viktor Palmet
mob: +372 5128188
e-post: kapten@miidurannasadam.ee
faks: +372 6238062

+372 6054312
(24h)


 

10 


Muuga

Sadama üldturvalisus

Janek Toiger
mob: +372 5248058
e-post: j.toiger@ts.ee


+372 6319523
(24h)

MS-1

Aleksei Motuzov
mob: +372 53425467
e-post: aleksei.motuzov@vopakeos.com
faks: + 372 6833216

MS-2

Janek Toiger
mob: +372 5248058
e-post: j.toiger@ts.ee

MS-3

Kirill Olev
mob: +372 56849884
e-post: valve@mgt.ee
faks: +372 6003873

MS-4

Janek Toiger
mob: +372 5248058
e-post: j.toiger@ts.ee

MS-5

Artur Retsnik
mob: +372 53445721
e-post: forwarding@dbtmuuga.ee
faks: +372 6319189

MS-6

Kirill Olev
mob: +372 56849884
e-post: valve@mgt.ee
faks: +372 6319179MS-7


Elvis Karula
mob: +372 56565444
e-post: elvis.karula@ee.g4s.com
faks: +372 6511901

MS-8

Janek Toiger
Mob: +372 5248058
e-post: j.toiger@ts.ee

11

Paldiski Lõunasadam

Sadama üldturvalisus

Andres Kungla
mob: +372 5049361
e-post: a.kungla@ts.ee

+372 6318810
(24h)

PL-1

Toomas Saarepere
mob: +372 5215263
e-post: toomas.saarepere@alexelaterminal.ee
faks: +372 679 0998


PL-2

Andres Kungla
mob: +372 5049361
e-post: a.kungla@ts.ee


12


Paldiski Põhjasadam


„Paldiski North“

Jaanus Ilumets
mob: +372 5287861
e-post: jaanus@portofpaldiski.ee
faks: +372 6511045


+372 6511012
(24h)

13

Paljassaare

Sadama üldturvalisus

Tarmo Randmäe
mob: +372 +372 5092961
e-post: t.randmae@ts.ee

+372 6100835
(24h)

PS-1

Mitrofan Pototski
mob: +372 5068773
e-post: pototski@petromaks.com

PS-2

Tarmo Randmäe
mob: +372 +372 5092961
e-post: t.randmae@ts.ee

PS-3

Ilona Aun
mob: +372 56262250
e-post: ilona@netaman.ee

14

Patareisadam

„Ferry Terminal“

Jaan Tomp
mob: +372 5046404
e-post: jaan@lindaliini.ee
faks: +372 6999341

+372 6999335
(07.00-24.00)

15

Pärnu

„Pärnu Harbour“
„Kruiisikai“

Viktor Palmet
mob: +372 5128188
e-post: kapten@parnusadam.eu
faks: +372 44 71 701

+372 5177301
(24h)

16

Rohuküla

R-1, R-2

Andrus Maide
mob: +372 5043888
e-post: andrus@saarteliinid.ee
faks: +372 4631649

+372 4791139
(24h)

17

Roomassaare

RS-1

Kaarel Niine
mob: +372 5244942
e-post: kaarel@saarteliinid.ee
faks: +372 4555574

+372 4555774
(24h)


18


Saaremaa Sadam


„Saaremaa Sadam“

Andres Kungla
mob: +372 5049361
e-post: a.kungla@ts.ee


+372 6100703
(24h)


19


Sillamäe


„Sillamäe West Quay“

Urmas Teelahk
mob: +372 5110187
e-post: u.teelahk@silport.ee
faks: +372 3929199


+372 3929155
(24h)


20


Sõru


S-1

Andrus Maide
mob: +372 5043888
e-post: andrus@saarteliinid.ee
faks: +372 4631649


+372 5272865
(24h)


21


Triigi


T-1

Valdur Häng
mob: +372 53428555
e-post: valdur@saarteliinid.ee
faks: +372 4545430

+372 4573203
(24h)


22


Vanasadam


VS-1, VS-2, VS-4

Tarmo Randmäe
mob: +372 5092961
e-post: t.randmae@ts.ee


+372 6318588
(24h) 

23 

Vene-Balti


„Vene-Balti“

Jaanus Väljataga
mob: +372 5045937
e-post: seb@blrt.ee
faks: +372 6102999


 


+372 6102216
(24h)

„Dekoil“

Dekoil: Margus Salu
mob: +372 5052017
e-post: dekoil@dekoil.ee
faks: +372 610277124Virtsu

V-1, V-2

Valdur Häng
mob: +372 53428555
e-post: valdur@saarteliinid.ee
faks: +372 4545430+372 4775019
(24h)

Viimati uuendatud 21.06.2021