Meremeeste diplomeerimine

Laevapere liige, kes taotleb ohutusalase koolituse tunnistuse, päästevahendite ja valvepaadi vanema tunnistuse, päästeparve vanema tunnistuse, kiirvalvepaadi vanema tunnistuse, tuletõrjealase laiendatud koolituse tunnistuse või tankeritel töötamise tutvustava koolituse tunnistuse välja andmist, võib esitada avalduse digiallkirjastatult e-posti teel.

Tunnistuse taotlemine

1. Laadi alla sobiv avalduse vorm (ohutusalane koolitus, tuletõrjealane laiendatud koolituse tunnistus, päästevahendi ja valvepaadi vanema koolituse tunnistus, päästeparve vanema  tunnistus, kiirvalvepaadi vanema tunnistus, tankeril töötamise koolituse tunnistused) ja täida see.

2. Kui taotlete Transpordiametilt tunnistust esmakordselt või teie kontaktandmed on muutunud, täitke ka kontaktandmete vorm.

NB! Kui te ei ole kindel, kas teie kontaktandmed on võrreldes eelmise külastusega muutunud, esitage eeltoodud vorm kindlasti.

3. Märkige avaldusele, kas soovid tunnistuse kätte saada Transpordiameti büroost (Lume 9), posti teel või volitatud isiku kaudu.

4. Allkirjastage avaldus digitaalselt kas ID-kaardi või mobiil-ID-ga ning saatke see aadressile mdb@transpordiamet.ee.

5. Avaldusele lisage digitaalne dokumendifoto. Alla võib laadida ka ID-kaardi foto.

6. Kui tunnistuse väljastamiseks on vajalik merepraktika tõendamine peab kapten või reeder või nende poolt volitatud isikud edastama meresõidupraktika tõendi aadressile mdb@transpordiamet.ee.

7. Tunnistus väljastatakse pärast riigilõivu tasumist. Rekvisiidid riigilõivu tasumiseks leiate riigilõivude lehküljelt.

NB! Kui volitate kedagi teist enda eest tunnistust kätte saama, tuleb avaldusele lisada digiallkirjastatud volikiri, mis peab sisaldama volitaja nime ja isikukoodi, volitatu nime ja isikukoodi, teavet millisel eesmärgil volitus on antud ning volikirja kehtivusaega.

Kui soovite tunnistuse kätte saada posti teel Omniva kaudu, tuleb arvestada, et puudub kindlus, et dokumendid jõuavad kohale õigeaegselt. Dokumendi saatmisel posti teel sellega seonduvad riskid jäävad kliendi kanda.

Meremeeste diplomeerimise tunnistused

Meremeeste diplomeerimise tunnistused asuvad siin

Teadmiseks meremeestele!

Alates 28. oktoobrist on büroo Tallinnas Lume tn 9 suletud ja dokumentide vastuvõttu ning väljastamist seal ei toimu. Alates 1. novembrist ootame kliente meie Tallinna büroos, aadressil Heli tn 6.

Dokumente saab jätkuvalt taotleda ilma teeniduskeskust külastamata, esitades taotluse digitaalallkirjastatult e-postiga. Dokumendi kättesaamiseks valige märge „posti teel“.

E-teenindus toimub meremeeste infosüsteemis.

Seoses meremeeste diplomeerimise üksuse ümberasumisega Heli 6 tänaval asuvasse Transpordiameti teenindusbüroosse, toimuvad laevapere liikmete kvalifikatsiooni tõstmise, lootsitasõidu ja lootsi eksamid vastavalt kinnitatud graafikule. Palume arvestada alljärgnevalt lisatud graafikuga.

Ajavahemikul 01.11-31.12.2021  on eksamiklass broneeritud meremeeste teooriaeksamiteks järgnevalt: E ja R kella 12.00-17.00.

Laevapere liikmetele teevad tervisekontrolle:

Qvalitas: https://qvalitas.ee/et/ 
Baltic Euromedical: http://www.bemed.ee/
Mymed OÜ: https://mymed.ee/ 

Nõuded meremeeste täienduskoolitustele

Isikud, kes läbivad täienduskoolituse töötamiseks tankeritel, peavad vastavalt STCW reegli I/2 punkti 2 nõudele saama koolituse läbimise tunnistuse selle riigi mereadministratsioonilt, mitte mereõppeasutuselt.

Mereõppeasutuse poolt väljastatud tunnistus ei ole kehtiv tööks tankeritel.
Laiendatud koolitusele minnes peavad kaasas olema meresõidupraktika tõendid vähemalt kolme kuu kohta, mis tõendavad, millist tüüpi tankeril isik on töötanud viimase viie aasta jooksul.

Meremeeste registri teavitus

Eesti Mereadministratsiooni meremeeste register on avatud välisriikide mereadministratsioonidele, laevaomanikele, mehitamisagentuuridele ja teistele õigustatud isikutele aadressidel: https://meremiis.vta.ee või https://seafarers.vta.ee.

NB! Kasutades meremeeste registri otsingu funktsiooni, palun sisestage otsitava nimi täpselt sel kujul nagu see on meresõidudokumendil. Otsing ei anna tulemusi, kui mõni tähtedest on sisestatud valesti.

Registrisse sissepääsu loa saamiseks peate end eelnevalt samal veebilehel registreerima, täites andmed oma firma kohta.

Registri poole pöördumised registreeritakse. Transpordiamet jätab endale õiguse põhjendamata huvi korral teile antud sissepääsu loa tühistamiseks.

NB! Kui olete end kasutajaks registreerinud teavitatakse teid, kui ligipääs on avatud.

Tunnistuste ja kinnituslehtede väljaandmine
 

Tunnistused ja kinnituslehed väljastatakse viie tööpäeva jooksul pärast nõutavate dokumentide vastuvõtmist.

Tunnistuse väljastamise eest võetakse 10 eurot riigilõivu. Tunnistuse kaotamise, hävimise või kõlbmatuks muutumise korral väljastatakse selle asemele duplikaat dokumendi omaniku poolt büroo juhatajale esitatava kirjaliku avalduse ja arhiivis olevate algmaterjalide alusel ning sellele pannakse pitsat “Duplikaat”.

Tunnistuse duplikaadi väljastamise eest võetakse 10 eurot riigilõivu.

Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistused väljastatakse koolituse korraldaja esindajale, tunnistuse taotlejale või tunnistuse taotleja soovil saadetakse temale postiga. Kõlbmatuks muutunud tunnistus esitatakse büroole.

Kinnitusleht väljastatakse viieks aastaks.
Kinnituslehe kaotamise, hävimise või kõlbmatuks muutumise korral väljastatakse selle asemele duplikaat dokumendi omaniku poolt büroo juhatajale esitatava kirjaliku avalduse ning sellele pannakse pitsat „Duplikaat“. Avalduses peab taotleja kirjeldama kinnituslehe kaotamise, hävimise või kõlbmatuks muutumise asjaolusid.

Kinnitusleht täidetakse eesti ja inglise keeles.
Kinnituslehe ja selle duplikaadi väljastamise eest võetakse 10 eurot riigilõivu.

Makse saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

Kontonumbrid:
SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 2900082993

Vabariigi Valitsuse 20.06.2013 nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord” 01.08.2019 jõustunud muudatused

§ 13 Laeva turvaülema koolitus viidi § 301.

§ 28, § 29 ja § 30 Turvaalased koolitused – koolitusi ei nõuta kohalikus rannasõidus ega laevadel, millele ei laiene ISPS koodeks.

§ 35 Veeteede Ameti hindamiskomisjon – laiendati võimalike komisjoni liikmete ringi.

§ 40 lg 7, lg 71 ja lg 72  Teadmiste ja oskuste tõendamine – seoses uute koodeksite järgsete koolitustega.

§ 47 lg 6 500-se ja suurema GT laeva vahitüürimehe diplom – võib väljastada väiksema kui 500 GT laeva kapteni diplomi, kui isikul on 12 kuud meresõidupraktikat (varem 6 kuud, mis oli vastuolus STCW konventsiooniga).

§ 53 lg 3 750 kW ja suurema peamasinate võimsusega mootorlaeva vahimehaaniku diplom – täpsustatud STCW konventsiooni sätet.

§ 53 lg 4 kehtetu, kuna oli vastuolus STCW konventsiooniga.

§ 55 lg 3 p. Väiksema kui 3000 kW peamasinate võimsusega vanemmehaaniku diplom- täpsustatud, millisel tingimusel või töötada teise mehaanikuga suuremal kui 3000 kW peamasinate võimsusega laeval.

§ 94Rakendussäte vt § 47 lg 6.

§ 94Rakendussäte vt § 51 lg 1 p. 3 (2013 a. redaktsioonile).

Viimati uuendatud 09.11.2021