Salongipersonal

Transpordiamet annab välja salongitöötaja tunnistusi ning peab nende üle arvestust. Samuti tunnustab Euroopa Liidus välja antud salongitöötaja tunnistusi. Salongitöötajana on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud või Euroopa Liidus välja antud ning Eestis tunnustatud tunnistus.

Salongitöötaja on lennumeeskonda ja tehnilisse meeskonda mittekuuluv nõuetekohase kvalifikatsiooniga meeskonnaliige, kelle käitaja on määranud täitma lennutegevuse ajal reisijate ja lennu ohutusega seotud ülesandeid.

Salongitöötaja tunnistuse taotlemise eelduseks on läbida rahvusvaheliselt tunnustatud salongitöötaja algkoolituskursus, mille käigus peab tulevane salongitöötaja end kurssi viima lennunduskeskkonnaga ning omandama piisavad üldteadmised ja põhioskused reisijate ja lennu ohutusega seotud ülesannete ja kohustuste täitmiseks tava-, ebaharilikes ja hädaolukordades. Kursuse lõpus tuleb sooritada ettenähtud teadmiste ja oskuste taseme saavutamise tõendamiseks eksam.

Salongitöötaja tunnistuse saamiseks vajalikku algkoolitust võib pakkuda vastava õigusega Transpordiameti sertifitseeritud koolitusorganisatsioon (ATO) või lennuettevõtja.

Kehtiva salongitöötaja tunnistuse omanikud võivad töötada üksnes õhusõidukitel, mille osas nad on kvalifitseeritud. Kvalifikatsiooni omandamiseks peab tunnistuse omanik läbima lennuettevõttes õhusõidukitüübi erikoolituse, käitaja ümberõppe ja tutvumisõppe. Uuel õhusõidukitüübil töötamiseks tuleb läbida erinevusõpe ning kvalifikatsiooni hoidmiseks jätkuõpe.

Salongipersonali litsentseerimine


Salongitöötaja tunnistuse saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

  • salongitöötaja koolituskursuse läbimise tõend või tunnistus (kui on olemas);
  • kehtiv tervisetõend;
  • isikut tõendav dokument.

Seotud viited

Tervisetõendid Blanketid

Viimati uuendatud 11.08.2021