Lennuinformaator

Lennuinformaator on isik, kellel on õigus osutada lennuvälja lennuinfoteenust. Lennuinformaator edastab õhusõidukitele infot, mille alusel piloot teeb otsuse, milliseid manöövreid sooritada – ta ei korralda õhusõidukite liiklust.

Põhilisteks nõudmisteks lennuinformaatori töös on hea inglise keele oskus, hea kolmemõõtmelise ruumi taju ja võime teha mitut asja samaaegselt. Vältimatud on hea pingetaluvus ja keskendumisvõime. Lennuinformaatori tööülesanded eeldavad teenindusvalmidust, vastutustunnet ja soovi turvalisuse eest hoolitseda. Küllaltki ranged on nõuded tervisele.

Transpordiamet annab välja lennuinformaatori lubasid ja peab nende üle arvestust. Lennuinformaatorina on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud luba.

Loaga antud õiguste kasutamine sõltub pädevus- ja oskusmärgete ning tervisetõendi kehtivusest. Lennuinformaatori loa omanikel on volitus osutada loa pädevus- ja oskusmärgete kohaseid lennuinfoteenuseid ning kasutada loal sisalduvate oskusmärgete õigusi.

Lennuinformaatori litsentseerimine

Lennuinformaator on lennundusspetsialist, kellel on lubatud edastada lennuliiklusalast informatsiooni isikutele, kes kasutavad seda lennuliikluses kooskõlas lennureeglite ja eeskirjadega omal vastutusel.

Lennuinformaatorite lube väljastab Transpordiamet.

Lennuinformaatori loa saamiseks peab taotleja esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • tunnistus või tõend lennuinformaatori koolituskursuse läbimise ning teadmiste ja oskuste kontrolli kohta;
 • töökohapraktika päevik;
 • lennunduse raadioside luba;
 • kehtiv tervisetõend;
 • eesti ja inglise keele oskust tõendavad dokumendid;
 • värviline dokumendifoto suurusega 3 cm × 4 cm;
 • maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Transpordiameti toimingute eest.

Uue kande tegemiseks või kande uuendamiseks peab lennuinformaator esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

 • vajadusel tunnistus või tõend üksuse- või jätkukoolituse läbimise ning teadmiste ja oskuste kontrolli kohta;
 • kehtiv tervisetõend;
 • vajadusel inglise keele oskust tõendav dokument;
 • vana lennuinformaatori luba;
 • maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Transpordiameti toimingute eest.

Mis on lennuinfoteenindus?

Lennuvälja lennuinfoteenus (aerodrome flight information service – AFIS) on teenus, mis on ette nähtud mittekontrollitaval lennuväljal ja selle läheduses käitatavale õhusõidukile lennuohutuse ja efektiivsuse seisukohast vajalike nõuannete ja info andmiseks.

Lennuinfoteeninduse üksuse vastutusalaks on mittekontrollitav õhuruum, kus üksuselt saadud informatsioonile tuginedes vastutavad õhusõidukite piloodid ise lennuohutuse tagamise eest. Lennuinformaator edastab informatsiooni ilmastikutingimuste, mõjutava liikluse, lennuväljal valitseva olukorra kohta.

Samuti teatab ta pilootidele, kui on muudatusi navigatsiooniseadmete töös, annab soovitusi stardiks ja maandumiseks sobiliku raja valimiseks, edastab piirkondlikult lennujuhtimiskeskuselt saadud marsruudiload ning lendamiseks vajalikud teated lennujuhtimisüksuselt. Häireolukorras osutab üksus vastutusalas olevatele õhusõidukitele häireteenindust.

Lennuinformaatorid töötavad ASi Tallinna Lennujaam Kuressaare, Kärdla ja Pärnu lennujaamas.

 • Lennundusseadus
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. augusti 2005. a määrus nr 96 „Lennuliikluse lennujuhi ja lennuinformaatori vanusele, kvalifikatsioonile ja koolitusele esitatavad nõuded ning lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides välja antud lennunduslubade tunnustamise eeskiri“

Seotud viited

Blanketid

Viimati uuendatud 11.08.2021