Kontrollpiloot

Transpordiamet annab välja kontrollpiloodi tunnistusi ja volitusi ning peab nende üle arvestust. Samuti tunnustab Euroopa Liidus välja antud kontrollpiloodi tunnistusi. Kontrollpiloodina on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud või Euroopa Liidus välja antud ning Eestis tunnustatud tunnistus või volitus.

Kontrollpiloot on vajaliku ettevalmistusega usaldusväärne piloot, kellele Transpordiamet on väljastanud kirjaliku tunnistuse või volituse, määratledes tema ülesanded ja õigused.

  • Vastavuses Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 nõuetega sertifitseeritud kontrollpiloodid võivad olla määratud võtma vastu lennueksameid, lennuoskuse tasemekontrolle ja atesteerimisi Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (EASA) liikmesriikide piloodilubade omanikelt või loa taotlejatelt.
  • Rahvusliku volitusega kontrollpiloodid võivad neile antud õigusi kasutada vaid Transpordiameti poolt väljaantud piloodiloa omanike või piloodiloa taotlejate lennuoskuste testimisel.

Kontrollpiloot vormistab testimise tulemused lennueksami, lennuoskuse tasemekontrolli või atesteerimise vormikohasel aruandel ning annab selle taotlejale. Kontrollpiloot edastab viivitamata aruande koopia Transpordiametile (fcl@transpordiamet.ee) ning taotleja loa eest vastutavale pädevale ametile. Kontrollpiloot peab kõikide kontroll-lendude ning nende tulemuste andmeid säilitama 5 aastat.

Juhul kui kontrollpiloot soovib kontroll-lendu korraldada mõne teise  EASA liikmesriigi piloodile, peab ta eelnevalt tutvuma selle riigi pädeva ameti asjakohaste protseduuridega.

Rohkem infot saate EASA kodulehelt.

Kontrollpilootide sertifitseerimine

Kontrollpiloodi tunnistuse või volituse saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

  • kontrollpiloodi hindamisleht;
  • kontrollpilootide standardimiskursuse läbimise tõend või tunnistus;
  • tõendid taotletava kontrollpiloodi rolli jaoks vajalike tingimuste täitmise kohta.

Uue kande tegemiseks kontrollpiloodi tunnistusele või volitusele peab kontrollpiloot esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

  • tõendid taotletava kontrollpiloodi rolli jaoks vajalike tingimuste täitmise kohta;
  • vajadusel kontrollpiloodi hindamisleht.

Kontrollpiloodi tunnistuse või volituse pikendamiseks või taastamiseks peab kontrollpiloot esitama Transpordiametile taotluse, millele on lisatud:

  • kontrollpiloodi hindamisleht;
  • kontrollpilootide täiendusseminaril osalemise tõend või tunnistus;
  • nimekiri viimasel 5 aastal teostatud kontroll-lendudest ning nende tulemustest.

FE – kontrollpiloot

Kontrollpiloodi põhiliseks õiguseks on kontroll-lendude läbiviimine lennukite, kopterite, õhulaevade, purilennukite ja õhupallide esmase loa ning pädevuse saamiseks.

TRE – tüübipädevuse kontrollpiloot

Tüübipädevuse kontrollpiloodi põhiliseks õiguseks on kontroll-lendude läbiviimine lennukite, vertikaalstardiga õhusõidukite ja kopterite liinipiloodiloa saamiseks ning pädevuste saamiseks ja pikendamiseks.

CRE – klassipädevuse kontrollpiloot

Klassipädevuse kontrollpiloodi põhiliseks õiguseks on kontroll-lendude läbiviimine ühe piloodiga lennukite pädevuste saamiseks ja pikendamiseks.

IRE – instrumentaallennupädevuse kontrollpiloot

Instrumentaallennupädevuse kontrollpiloodi põhiliseks õiguseks on kontroll-lendude läbiviimine instrumentaallennupädevuse saamiseks ja pikendamiseks.

SFE – lennuimitaatori kontrollpiloot

Lennuimitaatori kontrollpiloodi põhiliseks õiguseks on kontroll-lendude läbiviimine lennukite, vertikaalstardiga õhusõidukite ja kopterite liinipiloodiloa saamiseks ning pädevuste saamiseks ja pikendamiseks lennu täisimitaatoril (FFS).

FIE – lennuinstruktori kontrollpiloot

Lennuinstruktori kontrollpiloodi põhiliseks õiguseks on kontroll-lendude läbiviimine ühe piloodiga lennukite, kopterite, õhulaevade, purilennukite ja õhupallide instruktorite tunnistuste saamiseks ja pikendamiseks.

Last updated: 27.10.2021