Õhusõidukite register

Õhusõiduki märgistamiseks riigi- ja registreerimistunnusega ning käitamiseks tuleb sõiduk registreerida õhusõdukite registris, mida peab Transpordiamet.

Õhusõiduki registreerimiseks esitatavad dokumendid

 • Taotlus õhusõiduki registreerimiseks õhusõidukite registris.
 • Füüsilisest isikust omaniku puhul isikut tõendav dokument,
 • Juriidilise isiku äriregistri väljavõte allkirjaõigusliku isiku tõendamiseks,
 • Õhusõiduki omandiõigust tõendav dokument (ostu-müügileping, üleandmise akt või muu õhusõiduki omandamist tõendav  dokument, millest peab selguma taotlejale omandiõiguse ülemineku kuupäev).
 • Müüja või ostja poolt volitatud isikute allkirjade õigsust tõendav dokument.
 • Tõend õhusõiduki registrist kustutamise või müüjariigi registrisse mittekuulumise kohta (De-registration Certificate).
 • Riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Õhusõiduki ajutiseks registreerimiseks esitatavad dokumendid

 • Taotlus õhusõiduki ajutiseks registreerimiseks.
 • Füüsilisest isikust omaniku puhul isikut tõendav dokument.
 • Juriidilise isiku äriregistri väljavõte allkirjaõigusliku isiku tõendamiseks,
 • Tõend õhusõiduki registrist kustutamise või müüjariigi registrisse mittekuulumise kohta.
 • Õhusõiduki omandiõigust tõendav dokument (ostu-müügileping, üleandmise akt või muu õhusõiduki omandamist tõendav  dokument, millest peab selguma taotlejale omandiõiguse ülemineku kuupäev).
 • Riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Õhusõidukite registris muudatuste tegemiseks esitatavad dokumendid 

 • Taotlus andmete muutmiseks õhusõidukite registris.
 • Füüsilisest isikust omaniku puhul isikut tõendav dokument.
 • Juriidilise isiku äriregistri väljavõte allkirjaõigusliku isiku tõendamiseks,
 • Õhusõiduki omandiõigust tõendav dokument (ostu-müügileping, üleandmise akt või muu õhusõiduki omandamist tõendav  dokument, millest peab selguma taotlejale omandiõiguse ülemineku kuupäev).
 • Müüja või ostja poolt volitatud isikute allkirjade õigsust tõendav dokument.
 • Õhusõiduki registreerimissertifikaat.
 • Riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Õhusõiduki registrist kustutamiseks esitatavad dokumendid

 • Taotlus õhusõiduki kustutamiseks tsiviilõhusõidukite riiklikust registrist.
 • Õhusõiduki registreerimissertifikaat.

Iseehitatud õhusõidukiks nimetatakse õhusõidukit, mille ehitustööde põhilise osa on  teostanud juriidiline või füüsiline isik väljaspool tööstuslikku tootmist. Iseehitatud õhusõidukid kuuluvad eksperimentaalklassi ja neid ei klassifitseerita.

Iseehitatud õhusõidukite suhtes rakendatakse kõike üldnorme, mis on toodud Lennundusseaduses ja seaduses toodud volitusnormide alusel väljatöötatud määrustes, kuivõrd neid on võimalik rakendada eralennunduses.

Transpordiameti peadirektoril on õigus teha otsuseid üksikjuhtude kohta riikliku järelvalve teostamisel.

Alustades õhusõiduki ehitamist, tuleb Transpordiametile esitada ehitusloa taotlus. 

Taotlusel tuleb ära näidata:

 • ehitaja nimi;
 • aadress;
 • ehituse koht;
 • kontakttelefon;
 • taotleja võimalikud lennuload;
 • õhusõiduki ehitustööde järelvalvaja (nimi, aadress, telefon);
 • ehitatava õhusõiduki tüüp (mootorlennuk, purilennuk jne);
 • õhusõiduki, mootori, propelleri seerianumbrid (või muud andmed, kui on olemas);
 • iseprojekteeritud õhusõiduki täpne informatsioon, joonised ja selgitused (info ja joonised võivad olla lisalehel);
 • projekteeritava õhusõiduki istekohtade arv, tühikaal, suurim stardikaal, maksimaalne lennukiirus;
 • õhusõidukil ehitamiseks kasutatavad materjalid (puit, plastik, metall või nende kombinatsioonid).

Oma otsusest taotlusele vastab Transpordiamet kirjalikult kuu aja jooksul. Kui taotlusele on saadud positiivne vastus, tuleb iseehitajal  tööde käigus koostada ehitusaruanne, milles on kirjeldatud tööde käik, spetsiaalsete ehitustööde sooritajad, järelvalvaja poolt ehitustööde kohta tehtavad märkused, katsetused, kaalumistulemused, mõõtmised, koormuskatsed, ehitusjuhendis tehtud muudatused. Ehitusaruanne kinnitatakse ehitaja ja ehitustööde järelvalvet korraldava isiku allkirjaga. Lõplik ehitusaruanne esitatakse katsetajale enne õhusõiduki esmakatsetust (Transpordiametile esitatakse koopia).

Kui eelnevad protseduurid on tehtud tuleb õhusõidukile taotleda riiklik registritunnus, et alustada kontrolli ja katsetusi. Siia kuuluvad koormuskatsed, kaalumised, katsekäivitused ja süsteemide katsetused. Suurema osa ajast võtavad katselennud. Enne katselende tuleb  lõplikult esitada ehitusearuanne, kaalumistunnistus, kontrollprotokoll ja katselennujuhend.

Õhusõiduki kontrollimise tulemusena väljastatakse õhusõiduki luba  katselendudeks. Lennuluba on tähtajaline ja sisaldab katselendude sooritamisega seotud piiranguid.

Pärast katselendude programmi täitmist määratakse õhusõidukile käitamispiirangud ja katselennuaruande põhjal väljastatakse õhusõidukile piiratud lennukõlblikkustunnistus.

Õhusõidukite registrisse registreeritud õhusõidukid

Register seisuga : 16.11.2021 /updated  

Kokku õhusõidukeid /total

          214

Riiklik

registreerimis-

tunnus/Registration mark

Õhusõiduki tüüp/Type of the Aircraft

Seerianumber/Serial number

Õhusõiduki omanik/Owner of the Aircraft

Õhusõiduki operaator/Operator of the Aircraft

ES - SAM

Airbus A320

1896

Global Principal Finance Company LLC

SmartLynx Airlines Estonia OÜ 
ES - SAQ Airbus A320           0984

SASOF III (A1) Aviation Ireland

SmartLynx Airlines Estonia OÜ 
ES - SAZ Airbus A320           1725

Celestial Aviation Trading 23 Limited

SmartLynx Airlines Estonia OÜ

ES - ACB

Bombardier CL-600-2D24

15261

Transpordi Varahaldus OÜ

Regional Jet OÜ

ES - ACC

Bombardier CL-600-2D24

15262

Transpordi Varahaldus OÜ

Regional Jet OÜ

ES - ACD

Bombardier CL-600-2D24

15276

Transpordi Varahaldus OÜ

Nordic Aviation Group AS

ES - ACG

Bombardier CL-600-2D24

15277

Transpordi Varahaldus OÜ

Regional Jet OÜ
ES - ACJ Bombardier CL-600-2D24           15250

Transpordi Varahaldus OÜ

Regional Jet OÜ
ES - ACK Bombardier CL-600-2D24           15211

Transpordi Varahaldus OÜ

Regional Jet OÜ
ES - ACL Bombardier CL-600-2D24           15065

EIC Aircraft Leasing Limited

Regional Jet OÜ
ES - ACM Bombardier CL-600-2D24           15206

Transpordi Varahaldus OÜ

Regional Jet OÜ
ES - ACP Bombardier CL-600-2D24           15242

Triangle Symber Leasing Designated Activity Company

Regional Jet OÜ
ES - ACN Bombardier CL-600-2D24          15237

Triangle Symber Leasing Designated Activity Company

Regional Jet OÜ
ES - ATC ATR 72-212A           1164

NAC Aviation 8 Limited

Regional Jet OÜ
ES - ATD ATR 72-212A           1165

NAC Aviation 2 A/S

Regional Jet OÜ
ES - ATE ATR 72-212A           1120 NAC Aviation 3 A/S

Regional Jet OÜ

ES - ATH ATR 72-212A           1064

Celestial Aviation Trading 27 Limited

Regional Jet OÜ
ES - ATI ATR 72-212A           1075

Celestial Aviation Trading 71 Limited

Regional Jet OÜ
ES - ATJ ATR 72-212A           1056

Celestial Aviation Trading 27 Limited

Regional Jet OÜ

ES - LSE

SAAB SF340A

132

Airest AS

Airest AS

ES - LSA

SAAB SF340A

055

Airest AS

Airest AS

ES - LSB

SAAB SF340A

045

AS Skycap Investments

Skystream Airlines AS
ES - LSC SAAB SF340A

037

Airest AS

Airest AS

ES - LSD

SAAB SF340A

80

Airest AS

Airest AS

ES - LSF

SAAB SF340A

144

Unmuzzled OÜ 

Skystream Airlines AS

ES - LSG

SAAB SF340A

007

Airest AS

Airest AS

ES - LSH

SAAB SF340A

011

Airest AS

Airest AS

ES - LSI

SAAB SF340A

064

Airest AS

Airest AS
ES - NSB SAAB SF340A           112 Alandia Air Ab

NyxAir OÜ

ES - NSC SAAB 340B           248

Alandia Air Ab

NyxAir OÜ

ES - NSD SAAB 340B           171 Alandia Air Ab

NyxAir OÜ

ES - NSE Saab 2000           013

JAH32000-013 LLC

NyxAir OÜ
ES - NSF Saab 2000           039

JAH2G-LGNT Ltd

NyxAir OÜ
ES - NSH SAAB 2000           041 JAH2G-LGNS Ltd

NyxAir OÜ

ES - NSI SAAB 2000           043

JAH32000-43 LLC

NyxAir OÜ
ES - NTA ATR 42-500           655

EPL Finance Two Oy

Nyxair OÜ
ES - NTB ATR 42-500           651 EPL Finance Oy Nyxair OÜ

ES - PJA

Jetstream 3102

749

Airplane Holding OÜ JSC Aviation Company "Transaviabaltika"

ES - PJB

Jetstream 3102

622

Airplane Holding OÜ

Airplane Holding OÜ

ES - PJG

Jetstream 3100

701

Landmaster OÜ

Avies AS

ES - PJR

Jetstream 3200

949

GreenJet AS

JSC aviation company
ES - VSC Gulfstream G150           300 ALEKS 96 OOD

Panaviatic AS

ES - PVH

Learjet 31A

162

United Air OÜ

Panaviatic AS

ES - PVP

Learjet 60

302

 BJet OÜ Panaviatic AS

ES - III

Learjet 60

303

Royal Aviatics A.S. Panaviatic AS
ES - DAN Embraer 135BJ           14501183 Second Sky Management SIA Panaviatic AS

ES - CMK

Beechjet 400A

RK-209

Nextant400 OÜ

Diamond Sky OÜ
ES - KLT P.180           1066

LHV Pank AS

Diamond Sky OÜ
ES - PAL P.180           3006

SIA "Duty Free Trading Latvija"

Panaviatic AS
ES - PCG Pilatus PC-6/B2-H4           950 LHV Pank AS

Eesti Langevarjuklubi MTÜ

ES - CKH Falcon 2000           227 FortAero Asia Limited

Fort Aero AS

ES - SNK Falcon 2000          223 San Wins Aviation Limited Fort Aero AS

ES - SLS

Falcon 900EX

264

FortAero Asia Limited Fort Aero AS

ES - PHR

Hawker 750

HB-33

Jaguar Distribution Corp Panaviatic AS
ES - PKY Beech B300           FL-1037

Siseministeerium

Politsei- ja Piirivalveamet

ES - TAC

Wilga -35A

17830694

Ridali Lennuklubi

Ridali Lennuklubi

ES - TAD

Wilga -35A

128433

Ridali Lennuklubi

Ridali Lennuklubi

ES - TAE

Wilga -35A

18840779

Esimene Aeronautikaklubi

Esimene Aeronautikaklubi

ES -TWG

Wilga -35A

18840781

Tallinna Aeroklubi

Tallinna Aeroklubi

ES - RAC Wilga -35A

128435

Ridali Lennuklubi

Ridali Lennuklubi

ES - RAF

Wilga -35A

17820668

Ridali Lennuklubi Ridali Lennuklubi

ES - RWE

Wilga -35A

17820681

Narva lennukeskus Narva lennukeskus

ES - BAH

AN-2

1G17234

Airport OÜ Eesti Lennuklubi

ES - CAG

AN-2

1G16028

eraisik Dropzone Eesti MTÜ

ES - CAC

AN-2

1G20645

Est Intelligence OÜ eraisik
ES - CAN AN-2           1G18727

Aero Agro OÜ

Sõjaväe Langevarjuklubi MTÜ

ES - SHB

A-1B

2291

AS LHV Pank Sound capital OÜ

ES - ANS

Cessna 172R

17280581

eraisik VLR OÜ

ES - PCO

Cessna 172R

17281181

Siseministeerium

Politsei- ja Piirivalveamet

ES - ECF

Cessna 172R

17281519

Line Projekt OÜ  AS Pakker Avio

ES - ECG

Cessna F 172L

F172-0873

AS Pakker Avio AS Pakker Avio
ES - ECL Cessna 152            15281482

AS Pakker Avio

AS Pakker Avio

ES - ECP

Cessna 150M

15076454

Nordic Aviation Academy OÜ Nordic Aviation Academy OÜ

ES - ECB

Cessna F 150J

0452

OÜ B.R.D.

OÜ B.R.D.

ES - ECD

Cessna F 172G

1720254

eraisik eraisik

ES - ECN

Cessna 150L

1500891

eraisik eraisik
ES - ECI Cessna A185F           18503201

Argo Trading OÜ

eraisik

ES - ECJ Cessna 150L           15072707 eraisik

eraisik

ES - ECT Cessna 150L           0083 Baltic Avia OÜ

Baltic Avia OÜ

ES - ECY

Cessna 172R

17281530

Line Projekt OÜ  AS Pakker Avio
ES - ECX Cessna 152           15283705

 AS Pakker Avio

 AS Pakker Avio

ES - FCC

Cessna 172M

17262412

AS Tackmer Air

AS Tackmer Air

ES - BHB

Beechcraft 35-C33

CD-1111

B.R.D. OÜ / eraisik

B.R.D OÜ
ES - DON Beech A36 E-2071 AS LHV Pank

Polegate OÜ

ES - MAA

Cessna 208B

208B1279

Maa-Amet Maa-Amet
ES - MCA Cessna 510           510-0421

Alarair OÜ

Diamond Sky OÜ
ES - VCW Cessna 172M

17260805

AS Pakker Avio

AS Pakker Avio

ES - ESP Sonaca 28 AS LHV Pank AS Pakker Avio
ES - ESR Sonaca 29 AS LHV Pank AS Pakker Avio

ES - FSR

Cirrus SR-22G3

22-3214

AS LHV Pank

Flug OÜ

ES - RZM Extra NG            NG020 Sarto Holding OÜ

Sarto Holding OÜ

ES - KEN Diamond DA62

62.043

Skinest Investeeringute OÜ Diamond Sky OÜ
ES - TWN Diamond DA62           62.155

Aeropeak OÜ

Diamond Sky OÜ
ES - FLG PA-46R-350T           4692140 Flygi OÜ Flygi OÜ
ES - EPG PA-46-350P           4636539 GlobalPlus OÜ GlobalPlus OÜ

ES - EPA

PA-31-310

31-7612088

AS Pakker Avio AS Pakker Avio
ES - VBN BN2B-20           2296 Prop Air OÜ

Diamond Sky OÜ

ES - VPD PA-34-200T            34-7770167 Prop Air OÜ

Diamond Sky OÜ

ES - VPM PA-28-180

28-7505177

Prop Air OÜ / eraisik

Prop Air OÜ

ES  - VSD Viper SD-4           0034 ME WaterConsult OÜ

eraisik

ES - ETI RV-10           41505 Joosti Puhkemaja OÜ

Joosti Puhkemaja OÜ

ES - FPW

PA-28R-200

28-35289

Clear Prop OÜ

Clear Prop OÜ

ES - ACA

Aero Commander 500

803

Pro 4 Wireless OÜ

Pro 4 Wireless OÜ

ES - JPL

Jodel DR 1050

204

eraisik eraisik

ES - VLE

Dyn Aero MCR-4S

102

Line Projekt OÜ

Ertel.ee OÜ

ES - RID

MS 894A

11939

Ridali Lennuklubi Ridali Lennuklubi
ES - TEC Tecnam P2010             026

Expertus Trade OÜ

Expertus Trade OÜ

ES - XKL

iseehitatud

puudub

eraisik eraisik
ES - AUR Airbus EC135 P3            2064 Silberauto AS

Diamond Sky OÜ

ES - JKV Airbus EC 130T2            8969 Giga AS Diamond Sky OÜ
ES - SIL Bell 206B            4583 Silberauto AS

Diamond Sky OÜ

ES - PWA

Agusta AW 139

31069

Siseministeerium

Politsei- ja Piirivalveamet

ES - PWB Agusta AW 139

31144

Siseministeerium Politsei- ja Piirivalveamet
ES - PWC Agusta AW 139

31333

Siseministeerium Politsei- ja Piirivalveamet
ES - PSF Sweitzer 269C

S - 1774

Eesti Lennuakadeemia

Pakker Avio AS

ES - HCS Cabri G2           1100

Konna OÜ

Konna OÜ
ES - ARM Robinson R44           2654

Regalis OÜ

Regalis OÜ

ES - HRA

Robinson R44

2024

Aerocopter OÜ

Aerocopter OÜ

ES - HRB Robinson R44           14175 Helicraft OÜ

Helicraft OÜ

ES - HPK

Robinson R22

0639

LHV Pank AS Pakker Avio AS
ES - HGG Robinson R44           14220

AS OG Elektra

AS OG Elektra

ES - HOG

EC130 T2

8236 

AS OG Elektra

AS OG Elektra

ES - HEE Enstrom 280FX           2005

Seminari KH OÜ

Seminari KH OÜ

ES - HEL

Enstrom 480B

5118

BMG Consult OÜ Nordic Jet OÜ
ES - GMR autožiiro

22074324

eraisik eraisik

ES - GCE

autožiiro

C00312

Line Projekt OÜ Ertel.ee OÜ
ES - GXA autožiiro           FA11517181900002

Argo Aero Estonia OÜ

Argo Aero Estonia OÜ
ES - RAZ L-39C            931523

Haapsalu Invest Grupp OÜ

Mada Air OÜ

ES - YLF

L-39C

433141

Apache-Lux S.a.r.l.

Apache Aviation

ES - TLH L-39C            132042

Haapsalu Invest Grupp OÜ

Mada Air OÜ
ES - YLI L-39C

433142

Apache Estonia OÜ Apache Aviation

ES - YLN

L-39C

533637

Apache Estonia OÜ Apache Aviation

ES - YLP

L-39C

533620

Apache-Lux S.a.r.l. Apache Aviation

ES - YLR

L-39C

533628

Apache-Lux S.a.r.l. Apache Aviation

ES - YLS

L-39C

533638

Apache-Lux S.a.r.l. Apache Aviation
ES - YLX L-39

432905

Apache-Lux S.a.r.l. Apache Aviation
ES - TGV L-39C           432845

Baltic Fighters OÜ

Sensation Voltige
ES - TLB L-39C

031824

Apache Estonia OÜ Tradlux S.A.

ES - TLC

L-39C

533223

Apache Estonia OÜ Apache Aviation

ES - TLF

L-39C

132114

Apache Estonia OÜ Apache Aviation

ES - TLG

L-39C

131849

Apache Estonia OÜ Apache Aviation

ES - TLN

L-39

530432

Albatros Aviation OÜ Albatros Aviation OÜ

ES - TLS

L-39C

031826

Apache Estonia OÜ

Apache Aviation

ES - TLT

L-39C

433133

Apache Estonia OÜ Apache Aviation

ES - TLU

L-39C

433131

Aerohooldus OÜ

Aerohooldus OÜ

ES - CLS

CTLS-LSA

F-13-01-03

Ceteles OÜ

Ceteles OÜ

ES - UCA

Ikarus C42

0107-6367

Kujundaja OÜ

Kujundaja OÜ

ES - UCB

Ikarus C42

0208-6469

Viljandi lennuklubi

Viljandi lennuklubi

ES - UBC

EV-97R

2002-1506

Tiivuline OÜ

Tiivuline OÜ

ES - UBD EV-97R            2007-2922 Aniktima OÜ

eraisik

ES - UBS

EV-97 SL

2010-3716

eraisik eraisik
ES - UDG 912 Dragonfly PAK-912-131 eraisik

eraisik

ES - UFM

UFM 13 Lambada

39/13

eraisik eraisik

ES - ULM

Aeroprakt A-22

114

Eesti Lennundusmuuseum

Eesti Lennundusmuuseum

ES - UNU

Renegade Spirit

108

eraisik eraisik

ES - URV

Challenger 2

CH2-0109-LSS LW-0155

eraisik eraisik

ES - HAD

kuumaõhupall/balloon

2152

Airventures OÜ

Airventures OÜ

ES - HAC

kuumaõhupall/balloon

2251

Airventures OÜ Airventures OÜ

ES - HAE

kuumaõhupall/balloon

1943

Airventures OÜ Airventures OÜ

ES - HAF

kuumaõhupall/balloon

2633

Airventures OÜ Airventures OÜ

ES - HAH

kuumaõhupall/balloon

0260292

eraisik eraisik
ES - HAI kuumaõhupall/balloon           10505 Aeroklubi Airventures

Aeroklubi Airventures

ES - HAK kuumaõhupall/balloon           1369

Lennuklubi Keelutsoon

Lennuklubi Keelutsoon

ES - HAL

kuumaõhupall/balloon

HF076

Justkull OÜ Lennulaev OÜ
ES - HAM kuumaõhupall/balloon           10691 Selestre OÜ

Aeroklubi Airventures

ES - HAS

kuumaõhupall/balloon

270999

eraisik

eraisik

ES - HAT kuumaõhupall/balloon 4259 Aeroklubi Airventures

Aeroklubi Airventures

ES - KAS

motodeltaplaan/moto-glider

R - 1205

eraisik eraisik

ES - KAK

motodeltaplaan/moto-glider

puudub

eraisik eraisik

ES - KAL

motodeltaplaan/moto-glider

XT912-0194

eraisik eraisik

ES - KAT

motodeltaplaan/moto-glider

puudub

eraisik eraisik

ES - KAU

motodeltaplaan/moto-glider

A04080-4079

eraisik eraisik

ES - KIA

motodeltaplaan/moto-glider

puudub

eraisik eraisik

ES - KIP

motodeltaplaan/moto-glider

puudub

eraisik eraisik

ES - KMP

motodeltaplaan/moto-glider

puudub

eraisik eraisik
ES - KMS

iseehitatud motodelta/
selfmade motoglider

          puudub eraisik eraisik

ES - KNB

motodeltaplaan/moto-glider

043

eraisik eraisik

ES - KVP

motodeltaplaan/moto-glider

puudub

eraisik eraisik

ES - KEK

motodeltaplaan/moto-glider

085

eraisik eraisik

ES - KLN

motodeltaplaan/moto-glider

puudub

eraisik eraisik

ES - KSH

motodeltaplaan/moto-glider

8520

eraisik eraisik

ES - KUS

motodeltaplaan/moto-glider

XT912-0196

eraisik eraisik

ES - 1000

purilennuk/sailplane

653

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi

ES - 1001

purilennuk/sailplane

6165

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi

ES - 1002

purilennuk/sailplane

6156

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi

ES - 1004

purilennuk/sailplane

B - 1454

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi

ES - 1005

purilennuk/sailplane

B - 1225

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi

ES - 1006

purilennuk/sailplane

B - 1164

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi

ES - 1009

purilennuk/sailplane

B - 1702

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi

ES - 1010

purilennuk/sailplane

15092

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi

ES - 1019

purilennuk/sailplane

172307

eraisik eraisik

ES - 1021

purilennuk/sailplane

173614

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi

ES - 1025

purilennuk/sailplane

026439

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi

ES - 2001

motopurilennuk

026437

Viljandi lennuklubi

Viljandi lennuklubi

ES - 2003

purilennuk/sailplane

026706

Esimene Aeronautikaklubi

Esimene Aeronautikaklubi

ES - 2006 purilennuk/sailplane

174518

Viljandi lennuklubi Viljandi lennuklubi

ES - 2010

purilennuk/sailplane

026951

Tallinna Aeroklubi Tallinna Aeroklubi

ES - 2009

purilennuk/sailplane

B-1378

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi

ES - 2011

purilennuk/sailplane

puudub

eraisik eraisik

ES - 4112

purilennuk/sailplane

026919

Saare Lennuklubi

Saare Lennuklubi

ES - 2025

purilennuk/sailplane

174309

Tallinna Aeroklubi Tallinna Aeroklubi
ES - 2030 purilennuk/sailplane 201B105 Tallinna Aeroklubi

Tallinna Aeroklubi

ES - 1602

purilennuk/sailplane

S - 05.22

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi

ES - 3008

purilennuk/sailplane

08

Tallinn Aeroklubi

Tallinn Aeroklubi

ES - 3117

purilennuk/sailplane

027317

Narva lennukeskus Narva lennukeskus

ES - 3119

purilennuk/sailplane

027319

Narva lennukeskus Narva lennukeskus

ES - 5075

motopurilennuk/powered sailplane

4481

eraisik Ridali lennuklubi

ES - 5304

motopurilennuk/powered sailplane

20122.01H (4276)

eraisik eraisik

ES - 5423

purilennuk/sailplane

950318

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi
ES - 5427 purilennuk/sailplane            3627

Hektos Puit OÜ

Ridali lennuklubi
ES - 5558 purilennuk/sailplane            20855 eraisik

Ridali lennuklubi

ES - 5832

purilennuk/sailplane

B-2017

Ridali lennuklubi Ridali lennuklubi
ES - 7110 purilennuk/sailplane           870207 Viljandi Lennuklubi MTÜ

Viljandi Lennuklubi MTÜ

ES - 8886 purilennuk/sailplane 7114 eraisik

eraisik

Last updated: 25.11.2021