Transpordiamet palub üle kontrollida kasutusel olevad turvatoolid

13.09.2021 | 18:29

Ohtlike toodete kiire teavitussüsteemi (RAPEX) kaudu on laekunud teade turvatooli Sparco 4142 (0-18 kg), 0+, I ohtlikkusest.
    • Jaga

Toode ei vasta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 44-04 nõuetele. Teate kohaselt ei paku laste turvatool õnnetusjuhtumi korral piisavat kaitset.

Ohuteade puudutab kõiki Sparco 4142 0–18 kg ,0+, I turvatoole mille valmistuspartii number on FI2019049324.

Turvatooli levitaja soomekeelne tagasikutsumise teavitus on leitav veebiaadressilt Sparco_takaisinveto_99x88 (blueimport.fi).

Kui olete soetanud Sparco 4142 0-18 kg, 0+, I valmistuspartii numbriga FI2019049324 turvatooli, siis palun pöörduge selle tagastamiseks toote müünud ettevõtte poole.

Transpordiamet on välja selgitamas, kas Eestis on selliseid turvatoole müüdud.

Kommunikatsiooni- ja turundusosakond

Transpordiamet