Transpordiamet kuulutas välja riigihanke Vana-Narva mnt km 0,0-1,1 ja Saha-Loo tee km 0,4-1,8 lõigu rekonstrueerimiseks

28.10.2021 | 11:18

Riigihanke tulemusena rekonstrueeritakse 2,5-kilomeetrine lõik 2022. aastal, et suurendada liiklusohutust, läbilaskvust ja parandada sõidumugavust
    • Jaga

„Tööde käigus toimub teede kapitaalremont   ̶   rekonstrueeritakse olemasolevad ristmikud, mahasõidud, bussipeatused, teeületuskohad, vee äravoolusüsteemid. Samuti paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid ja rajatakse uus tänavavalgustus,“ selgitas Transpordiameti Taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksuse juhataja Viktor Kisseljov. „Tänane tee olukord ei vasta kehtivatele nõuetele. Teekatted on amortiseerunud, puuduvad jalg- ja jalgrattateed, seega on hea meel, et oleme jõudnud projektiga selleni, et varsti on tee liiklejatele parem ja ohutum“.

Vana-Narva mnt ja Saha-Loo tee olev ristmik ehitatakse ümber ringristmikuks. Kogu tee ulatuses on ette nähtud kaks põhisõidurada ja tee keskele vasakpöörde sooritamiseks lisarada tänavatele ja mahasõitudele.

Kergliiklejate ohutuse tõstmiseks on Vana-Narva mnt ja Saha-Loo tee äärde ette nähtud jalg- ja jalgrattateede ehitamine.

Riigihanke eeldatavaks maksumuseks on 2,8 miljonit eurot käibemaksuta. Tööde teostamise tähtaeg on 12 kuud. Enne tööde algust peab ehituse töövõtja koostama põhiprojekti. Eelprojekti koostas Reaalprojekt OÜ.

Vana-Narva mnt km 1,1-3,6 lõigu ülejäänud rekonstrueerimise ehitusleping on sõlmitud. Ehitustöid teostab TREF Nord AS ja omanikujärelevalvet teostab Lindvill OÜ. Vana-Narva mnt km 1,1-3,6 lõigu ehitustööde valmimise tähtaeg on 2022. aasta. Tööde maksumuseks on 4 miljonit eurot käibemaksuta.

Kommunikatsiooni- ja turundusosakond

Transpordiamet