Transpordiamet käivitas digitaalse meremeeste infosüsteemi

12.11.2021 | 11:00

Transpordiamet käivitas digitaalse meremeeste infosüsteemi, mis võimaldab meremeestel ja neile dokumente väljastavatel osapooltel suhelda üksteisega senisest oluliselt mugavamalt ja kiiremini.
    • Jaga

Meremeeste infosüsteem kujutab endast veebipõhist menetlussüsteemi, kus meremehed saavad esitada erinevaid taotlusi ning hoiustada oma kvalifikatsioonidokumente. Keskkond on loodud eesmärgiga edendada digitaalsete meresõidudokumentide väljaandmist. Süsteem on ligipääsetav välisveebi kaudu ning on kasutatav ka mobiilsetes seadmetes.

"Süsteemi peamisteks kasutajateks on meremehed, Transpordiameti diplomeerimise osakonna spetsialistid aga ka välised osapooled nagu  õppeasutused, tervishoiutöötajad ning tööandjate esindajad - reederid ja ettevõtted," selgitas Transpordiameti projektijuht Meelis Zujev. Kokku muudab uus süsteem elu lihtsamaks ligikaudu 21 000 inimesel, kel pole vaja enam oma dokumente paberkujul esitada.

Süsteem on loodud andmepõhisena, mis tähendab seda, et kui meremehe mingid eeldused on kvalifikatsiooni tõstmiseks täidetud, siis neid andmeid teistkordselt enam esitama ei pea. Samuti võib meremees perioodiliselt teha süsteemi sissekandeid oma sõitude ja töökogemuse kohta.

Zujevi sõnul võimaldab uus süsteem inimestel ka senisest paremini oma andmeid kontrollida - enam ei ole vaja oma dokumente teisele poolele füüsiliselt või digitaalsel kujul üle anda, piisab infosüsteemis kindlale osapoolele teatud ajaks ligipääsu võimaldamisest. "Inimesel on parem kontroll, kes ja millal tema andmeid näeb ning ei pea kartma, et need kuskile rändama ja oma elu elama läheksid."

Eriti välislaevadel sõitvatele meremeestele mõeldes on kõik süsteemi poolt väljastatud dokumendid varustatud ka QR-koodiga, mis muudab nende kontrollimise kiiremaks ja lihtsamaks. Juba täna on meremeeste infosüsteem X-tee vahendusel liidestatud nii Politsei- ja Piirivalveameti, Rahvastikuregistri kui teiste riiklike andmebaasidega. Lähiajal liidestub see sarnaselt maismaasõidukite juhtidele suunatud Transpordiameti e-teenindusele ka tervise infosüsteemiga.

Meremeeste infosüsteemi loomine läks maksma 407 000 eurot, mida 85% ulatuses finantseeris Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF). Töid teostas AgileWorks AS.

Meremeeste infosüsteem asub aadressil https://meremees.transpordiamet.ee
 

Kommunikatsiooni- ja turundusosakond

Transpordiamet