Riigivara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine

03.05.2021 | 09:59

Transpordiameti peadirektor otsustas 30.04.2021 kinnitada Transpordiameti poolt läbi viidud Palupera III kruusakarjääri maavara kaevandamise õiguse (keskkonnaluba nr L.MK/317767), koos sellega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnistuta, avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuse.
    • Jaga

Ainukese pakkumise tegi Aigren OÜ (registrikood 10853367) summas 15 400 eurot, millele lisandub käibemaks.

Avalike suhete osakond

Transpordiamet