Dokumendid

Sellelt lehelt leiate kõik vajalikud blanketid, juhendid jm dokumendid.

Blanketid

Siit leiate vajalikud blanketid toimingute tegemiseks.

Loe edasi

Load ja kooskõlastused

Transpordiameti väljastatavad load ja vajalikud kooskõlastused

Loe edasi

Dokumendiregister

Transpordiameti dokumendiregistri avaliku vaate kaudu saate tutvuda ametisse saabunud ja ametist väljasaadetud dokumentidega hiljemalt saabumise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval.

Loe edasi

Ettekirjutused ja muud otsused

Transpordiamet vormistab järelevalve käigus ettekirjutusi, mida avalikustab oma kodulehel.

Loe edasi

Õigusaktid

Transpordiamet juhindub oma tegevustes mitmesugustest õigusaktidest, mis on siinkohal ära toodud teemade kaupa.

Loe edasi

Viimati uuendatud 12.08.2021