Ühekordne luba

Ühekordne luba on Transpordiameti poolt lennundusseaduse alusel väljaantav haldusakt, mis annab isikule õiguse käitada kontrollitavas õhuruumis, lennuvälja lennuinfotsoonis ning mittekontrollitavas õhuruumis kõrgemal kui 500 jalga mehitamata õhusõidukit.

Ühekordse loa saamiseks tuleb Transpordiametile esitada Transpordiameti vormil (digitaalselt) allkirjastatud taotlus e-postile info@transpordiamet.ee.

Ühekordse loa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu, mille suurus on 45 eurot.

Riigilõivu tasumine:
Saaja: Rahandusministeerium
SEB pank – a/a EE89 1010 2200 3479 6011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE93 2200 2210 2377 8606 (SWIFT: HABAEE2X) 
Luminor Bank – a/a EE70 1700 0170 0157 7198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Transpordiameti viitenumber on 2900083002.

Selgituseks märkida „mehitamata õhusõiduki ühekordse loa taotlemine“ ning käitaja nimi.

Transpordiamet väljastab ühekordse loa kehtivusega kuni 31.12.2021 viie tööpäeva jooksul.

Taotluste vormid:

Uus regulatsioon

Alates 1. juulist 2021. a peavad kõik droonide lennutajad ennast registreerima ning kaovad loakohustuslikud alad. Kõik mehitamata õhusõidukite käitajad peavad vastavalt uuele regulatsioonile end registreerima ning enne lennutamist tuleb kaugpilootidel saada lendamiseks ka vastav pädevus.

Ühekordne luba

Mis on lennuinfotsoon?

Lennuinfotsoon on mittekontrollitav piiritletud õhuruum, milles osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust. Eestis on kolm lennuinfotsooni: Pärnu, Kärdla ja Kuressaare.

Pärnu lennuinfotsoon

Kärdla lennuinfotsoon

Kuressaare lennuinfotsoon

Mis on kontrollitav õhuruum?

Kontrollitav õhuruum on piiritletud õhuruum, kus lennujuhtimisteenust osutatakse vastavalt õhuruumi klassifikatsioonile. Alates maapinnast on kontrollitavaks õhuruumiks Eestis kolm lähiala: Tallinn, Tartu ja Ämari.

Tallinna lähiala

Tartu lähiala

Ämari lähiala

Mehitamata õhusõidukit tohib käitada mittekontrollitavas õhuruumis madalamal kui 500 jalga (150 m) maa- või veepinnast nii, et see ei ohustaks inimesi, vara ja teisi õhusõidukeid.

Kõrgemal kui 500 jalga (150 m) maa- ja veepinnast tuleb mehitamata õhusõiduki käitamiseks taotleda Transpordiameti ühekordne luba.

Piirangud lennualadel

Mis on piiranguala?

Piiranguala on piiritletud õhuruum riigi maa-ala või territoriaalvete kohal, kus õhusõidukite lendamine on piiratud eritingimustega. Eestis on kehtestatud kolm püsiva iseloomuga ning kaks ajutist piiranguala.

Püsivad piirangualad:

  • EER1 - PIIRIALA
  • EER3 - VILSANDI
  • EER4 - MATSALU

Püsivates piirangualades tuleb mehitamata õhusõiduki käitamiseks saada eelnevalt kas Politsei- ja Piirivalveameti (EER1) või Keskkonnaministeeriumi (EER3 ja EER4) kooskõlastus.

Ajutised piirangualad:

  • EER15B
  • EER15C

Ajutised piirangualad aktiveeritakse NOTAM-teadetega - https://aim.eans.ee/. Aktiveeritud piirangualades EER15B ja EER15A võib toimuda vaid militaarlennutegevus. Kui ajutised piirangualad ei ole NOTAM-teatega aktiveeritud, võib mehitamata õhusõidukit kuni 500 jala (150 m) kõrguseni käitada ilma piiranguteta, mis tähendab, et pole vaja taotleda Transpordiameti luba.

Mitmed linnu- ja loomaliigid on tundlikud nii mehitatud kui ka mehitamata õhusõidukite müra suhtes ning lendamine nende pesitsus- ja puhkealade kohal mõjub häirivalt.

Kooskõlas Keskkonnaministeeriumi eeskirjadega tuleb hoiduda lendamisest selliste alade kohal madalamal kui 1500 jalga. Sellised alad on näidatud register-kaardil ENR OTHER.

Tundliku faunade alad on loetletud valitsuse määruses nr 189 „Lennupiirangud ja piirangud riiklikele õhusõidukitele lennuks ülehelikiirusel“ - https://www.riigiteataja.ee/akt/128112014009.

Viimati uuendatud 05.05.2021