Tsoon 9

Et saada õigust käitada mehitamata õhusõidukit Tsoonis 9 ilma kooskõlastuskohustuseta, tuleb osaleda Transpordiameti infotunnil ning esitada uus ühekordse loa taotlus.

Alates 06.07.2016 on Tallinna lähialasse loodud ala Tsoon 9, kus on võimalik teatud tingimustel käitada mehitamata õhusõidukit ilma Transpordiameti ja vastutava lennuliiklusteenindusüksuse kooskõlastuseta. Tsoonis 9 on võimalik infotunni läbinutel lennutada mehitamata õhusõidukit eritingimustel kuni 2021. aasta lõpuni. 

Uusi infotunde ei korraldata!

Viimati uuendatud 02.07.2021