Lendude kooskõlastamine

Vastavalt ühekordsel loal olevatele tingimustele tuleb iga mehitamata õhusõiduki lend loakohustuslikus alas uuesti Transpordiametiga kooskõlastada, et tagada õigeaegne teave vastutavale lennuliiklusteenindusüksusele.

Kooskõlastuse taotlus tuleb esitada:

  • vähemalt kolm tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui mehitamata õhusõidukit soovitakse käitada kõrgusel 500 jalga või madalamal (150 m) õhuruumiosas, kus on nõutud Transpordiameti ühekordne luba, või
  • vähemalt seitse tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui mehitamata õhusõidukit soovitakse käitada kõrgemal kui 500 jalga (150 m).

Kooskõlastustaotlusega tuleb esitada lennutuse kaart. Taotluse esitamisel tuleb kasutada Transpordiameti taotluse vormi või Drooniäpp vorme.

NB! Lennuluba.ee ja droonimaailm.ee keskkonna taotlusi ei menetleta.

Erandina on teatud tingimustel võimalik Tallinna lähialas Tsoonis 9 käitada mehitamata õhusõidukit ka ilma kooskõlastuse taotlust esitama.

Tsoon 9 õiguse saamiseks tuleb osaleda Transpordiameti infotunnil ja esitada ühekordne loataotlus. Seoses pandeemiaga ning uue regulatsiooni kohaldumisega pole antud olukorras aga infotundide korraldamine võimalik.

Erandina on teatud tingimustel võimalik Tallinna lähialas Tsoonis 9  käitada mehitamata õhusõidukit ka ilma kooskõlastuse taotlust esitama. Tsoon 9 õiguse saamiseks tuleb osaleda Transpordiameti infotunnil ja esitada ühekordne loataotlus. Seoses pandeemiaga ning uue regulatsiooni kohaldumisega pole antud olukorras aga infotundide korraldamine võimalik. Tsoon 9 kasutamisõigusega lubade omanikel on võimalik kasutada eritingimusi 1. juulini käesoleval aastal.

Viimati uuendatud 15.01.2021