Lendude kooskõlastamine

Vastavalt ühekordsel loal olevatele tingimustele tuleb iga mehitamata õhusõiduki lend loakohustuslikus alas uuesti Transpordiametiga kooskõlastada, et tagada õigeaegne teave vastutavale lennuliiklusteenindusüksusele.

Kooskõlastuse taotlus tuleb esitada:

  • vähemalt kolm tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui mehitamata õhusõidukit soovitakse käitada kõrgusel 400 jalga või madalamal (120 m) õhuruumiosas, kus on nõutud Transpordiameti ühekordne luba, või
  • vähemalt seitse tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui mehitamata õhusõidukit soovitakse käitada kõrgemal kui 400 jalga (120 m).

Kooskõlastustaotlusega tuleb esitada lennutuse kaart. Taotluse esitamisel tuleb kasutada Drooniäpp vorme või Transpordiameti taotlust:

NB! Lennuluba.ee ja droonimaailm.ee keskkonna taotlusi ei menetleta.

Viimati uuendatud 12.07.2021