Ohutusalased kokkuvõtted

Transpordiamet koostab ohutuskokkuvõtteid eesmärgiga teavitada üldsust tsiviillennunduse ohutuse tasemest.

Kokkuvõte sisaldab koondatud ja anonüümistatud teavet lennuohutust mõjutavate juhtumite liikide ja muu ohutusalase teabe kohta. Lisaks kirjeldab ohutuskokkuvõte arengusuundi ja meetmeid, mis on kasutusele võetud ohutustaseme säilitamiseks.

Ohutuskokkuvõte põhineb ettevõtjate ja eraisikute poolt saadetud vabatahtliku ja kohustusliku teavituse ettekannetel. Ettekandeid kogutakse õiglase suhtumise (just culture) põhimõttel.

Transpordiamet avaldab ohutuskokkuvõtted eelnenud aasta kohta kodulehel kord aastas hiljemalt aprilli alguses.

Viimati uuendatud 26.04.2021