Lennundusteated

Transpordiamet väljastab lennundusteateid.

Üldised eeskirjad (GEN)

01.10.2000 Lennunduses kasutatavad mõõtühikud
 

Õhusõidukid ja lennuvahendid (AIR)

12.05.2021 Osa-ML hooldusprogrammi juhis
 

Lennunduses kasutatavate mõõteriistade, tööriistade ning katseseadmete kalibreerimine


Lennutegevus (OPS)

11.06.2001 Lennundusnäitused ja lennuvõistlused
 

15.07.2016 Vigurlendude sooritamise kord
 

27.09.2002 Õhusõidukite katselendude sooritamise kord
 

10.05.2000 Ohtlike ainete õhuvedu
 

Lennundusload (PEL)

05.08.2005 Lennuki An-2 piloodi pädevus
 

04.11.2020 Lennuameti poolt volitatud isikud lennunduse raadioside eksamite vastuvõtmiseks
 

31.10.2018 Lennueksamite, lennuoskuse tasemekontrollide ja atesteerimiste läbiviimine
 

20.06.2013 Juhend lennundusmeditsiini käsiraamatu koostamiseks


Koolitus (TGR)

08.10.2002 Nõuded registreeritud koolitusele eralennunduses

Viimati uuendatud 08.07.2021