Julgestusinstruktorid

Lennundusjulgestusalaseid koolitusi läbiviival julgestusinstruktoril peab olema kehtiv sertifikaat, mille annab välja Transpordiamet.

Instruktorite suhtes kohaldatakse vähemalt iga viie aasta tagant korduvat sertifitseerimist. Kvalifikatsiooni säilitamiseks peab julgestuskoolitusi läbiviiv instruktor saama korrapäraselt korduvkoolitust või teavet asjakohastes valdkondades toimuvate arengute kohta.

Kuidas taotleda julgestusinstruktori sertifikaati?

Taotleja isik peab Transpordiametile esitama andmed ja dokumendid, mille hulka kuuluvad vormikohane taotlus, kinnitus taustakontrolli läbimise kohta või taotlus selle tegemiseks, elulookirjeldus ning teadmiseid ja oskuseid tõendavad dokumendid.

Sertifikaadi korduval taotlemisel peab isik esitama dokumendid, mis tõendavad korduvkoolituse läbimist või teabe saamist asjakohastes valdkondades toimuvate arengute kohta.

Enne julgestusinstruktori sertifikaadi taotluse esitamist veenduge, et:

•    olete edukalt läbinud lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli või lisanud taotluse koos isikuandmete ankeediga selle tegemiseks;
•    omate pädevusi õpetamise metoodika valdkonnas ja õpetatavate julgestuse elementide valdkonnas;
•    teil on teadmised asjaomase lennundusjulgestuse valdkonna töökeskkonna kohta;
•    olete tasunud taotluse läbivaatamise eest riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Transpordiameti sertifitseeritud instrukorite andmed on toodud alljärgnevas tabelis (viimane uuendus 06.07.2021):

Nimi e-post Telefon Ettevõte Pädevused
Ahtma Nele nele.ahtma@tll.aero

+3726058118

AS Tallinna Lennujaam 11.2.2; 11.2.3.5; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7
Andrejeva Meelike-Enel - - Regional Jet OÜ 11.2.3.6; 11.2.3.7; 11.2.8
Hiius Egle
 
- - AS G4S Eesti 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5;
11.2.3.7; 11.2.3.9; 11.2.3.10; 11.2.4; 11.2.6; 11.2.7
Kauniste Raiko raiko.kauniste@copterline.ee +37255904190 Copterline OÜ

11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.6;
11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.2.8

Kerstna Jaak - - AS G4S Eesti

11.2.3.1; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.7;
11.2.6; 11.2.7

Käppi Jan Olavi jan@x-raytrainer.com +358451118343 X-ray Trainer Ltd 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.6;
11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.2.8
Likk Kerstin kerstin.likk@tll.aero +37258664448 AS Tallinna Lennujaam
Tartu lennujaam
11.2.2; 11.2.3.5; 11.2.6
Lumpre Laur laur.lumpre@tll.aero +3724475005
+3725031448
AS Tallinna Lennujaam
Pärnu lennujaam
11.2.2; 11.2.3.5; 11.2.6
Mihkelson Kaja - - Regional Jet OÜ 11.2.3.6; 11.2.3.7; 11.2.8
Mägi Sander - - AS G4S Eesti 11.2.3.1; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.7;
11.2.6; 11.2.7
Nikopenzius Ivar ivar.nikopenzius@ee.g4s.com +3725517996
+3726058026
AS G4S Eesti 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5;
11.2.3.7; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7
Nugis Tauno - - AS G4S Eesti 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5;
11.2.3.7; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.6; 11.2.7
Nüüd Jelena - - AS G4S Eesti 11.2.3.1; 11.2.3.3; 11.2.3.5
Pihlakas Tarvi tarvi.pihlakas@tll.aero +3726058446
+37253423277
AS Tallinna Lennujaam 11.2.2;
11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 
11.2.5; 11.2.6; 11.2.7
Puutsa Anti anti.puutsa@aviation.ee +37255984321 Aviation Consulting OÜ 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.6;
11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.2.8
Saarik Kristjan kristjan.saarik@ee.g4s.com +3726058274
+3725262853
AS G4S Eesti 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.6;
11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7
Sepp Tauri tauri.sepp@gmail.com +37253426779 Avsec Consult OÜ

11.2.2; 11.2.3.6; 11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.5; 11.2.7

Stamm Heigo heigo.stamm@ee.g4s.com +3726058274
+3725124270
AS G4S Eesti 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5;
11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7
Suikanen Georgi info@aviation.ee +37258447352 Aviation Consulting OÜ 11.2.7
Sõeruer Steve steve.soeruer@aviation.ee +37253300630 Aviation Consulting OÜ 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.6;
11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.2.8
Tarning Maris maris.tarning@tll.aero +37253457075 AS Tallinna Lennujaam
Kärdla lennuväli
11.2.6
Teng Artur artur.teng@tll.aero +3724530318
+37253079521
AS Tallinna Lennujaam
Kuressaare lennujaam
11.2.2; 11.2.3.5; 11.2.6; 11.2.7
Teras Erki - - Regional Jet OÜ 11.2.3.6; 11.2.3.7; 11.2.8
Tihhonjonok Irina - - AS G4S Eesti 11.2.3.1; 11.2.3.3; 11.2.3.5
Tubli Raino - - AS Tallinn Airport GH 11.2.3.6; 11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9
Vahtra Kadi kadi.vahtra@tll.aero +3726058120
+37255666819
AS Tallinna Lennujaam 11.2.2; 11.2.3.5; 11.2.6
Vaks Illar illar.vaks@tll.aero +3726058249
+3725093625
AS Tallinna Lennujaam 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7
Välling Anett anett.valling@ee.g4s.com +37256620421 AS G4S Eesti 11.2.3.1; 11.2.3.5; 11.2.6; 11.2.7

Viimati uuendatud 24.08.2021