Julgestusinstruktorid

Isikud, kes soovivad läbi viia Euroopa Komisjoni määruse 2015/1998 lisas loetletud julgestusmeetmeid kohaldavate isikute koolitusi, võivad seda teha üksnes pärast Transpordiameti poolset sertifitseerimist, et tagada koolitajate nõuetekohane tase.

Transpordiameti poolt sertifitseeritud instrukorite andmed on toodud alljärgnevas tabelis (viimane uuendus 06.07.2021):

Nimi e-post

Telefon

Ettevõte Pädevused
Ahtma Nele nele.ahtma@tll.aero

+3726058118

AS Tallinna Lennujaam 11.2.2; 11.2.3.5; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7
Andrejeva Meelike-Enel - - Regional Jet OÜ 11.2.3.6; 11.2.3.7; 11.2.8
Hiius Egle
 
- - AS G4S Eesti 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5;
11.2.3.7; 11.2.3.9; 11.2.3.10; 11.2.4; 11.2.6; 11.2.7
Kauniste Raiko raiko.kauniste@copterline.ee +37255904190 Copterline OÜ

11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.6;
11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.2.8

Kerstna Jaak - - AS G4S Eesti

11.2.3.1; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.7;
11.2.6; 11.2.7

Käppi Jan Olavi jan@x-raytrainer.com +358451118343 X-ray Trainer Ltd 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.6;
11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.2.8
Likk Kerstin kerstin.likk@tll.aero +37258664448 AS Tallinna Lennujaam
Tartu lennujaam
11.2.2; 11.2.3.5; 11.2.6
Lumpre Laur laur.lumpre@tll.aero +3724475005
+3725031448
AS Tallinna Lennujaam
Pärnu lennujaam
11.2.2; 11.2.3.5; 11.2.6
Mihkelson Kaja - - Regional Jet OÜ 11.2.3.6; 11.2.3.7; 11.2.8
Mägi Sander - - AS G4S Eesti 11.2.3.1; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.7;
11.2.6; 11.2.7
Nikopenzius Ivar ivar.nikopenzius@ee.g4s.com +3725517996
+3726058026
AS G4S Eesti 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5;
11.2.3.7; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7
Nugis Tauno - - AS G4S Eesti 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5;
11.2.3.7; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.6; 11.2.7
Nüüd Jelena - - AS G4S Eesti 11.2.3.1; 11.2.3.3; 11.2.3.5
Pihlakas Tarvi tarvi.pihlakas@tll.aero +3726058446
+37253423277
AS Tallinna Lennujaam 11.2.2;
11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 
11.2.5; 11.2.6; 11.2.7
Puutsa Anti anti.puutsa@aviation.ee +37255984321 Aviation Consulting OÜ 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.6;
11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.2.8
Saarik Kristjan kristjan.saarik@ee.g4s.com +3726058274
+3725262853
AS G4S Eesti 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.6;
11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7
Sepp Tauri tauri.sepp@gmail.com +37253426779 Avsec Consult OÜ

11.2.2; 11.2.3.6; 11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.5; 11.2.7

Stamm Heigo heigo.stamm@ee.g4s.com +3726058274
+3725124270
AS G4S Eesti 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5;
11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7
Suikanen Georgi info@aviation.ee +37258447352 Aviation Consulting OÜ 11.2.7
Sõeruer Steve steve.soeruer@aviation.ee +37253300630 Aviation Consulting OÜ 11.2.2;
11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3; 11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.6;
11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9; 11.2.3.10;
11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.2.8
Tarning Maris maris.tarning@tll.aero +37253457075 AS Tallinna Lennujaam
Kärdla lennuväli
11.2.6
Teng Artur artur.teng@tll.aero +3724530318
+37253079521
AS Tallinna Lennujaam
Kuressaare lennujaam
11.2.2; 11.2.3.5; 11.2.6; 11.2.7
Teras Erki - - Regional Jet OÜ 11.2.3.6; 11.2.3.7; 11.2.8
Tihhonjonok Irina - - AS G4S Eesti 11.2.3.1; 11.2.3.3; 11.2.3.5
Tubli Raino - - AS Tallinn Airport GH 11.2.3.6; 11.2.3.7; 11.2.3.8; 11.2.3.9
Vahtra Kadi kadi.vahtra@tll.aero +3726058120
+37255666819
AS Tallinna Lennujaam 11.2.2; 11.2.3.5; 11.2.6
Vaks Illar illar.vaks@tll.aero +3726058249
+3725093625
AS Tallinna Lennujaam 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7
Välling Anett anett.valling@ee.g4s.com +37256620421 AS G4S Eesti 11.2.3.1; 11.2.3.5; 11.2.6; 11.2.7
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002, I lisa peatükk 11
  • Komisjoni määruse (EÜ) nr 272/2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid, lisa osa J
  • Komisjoni määruse (EL) nr 2015/1998, millega nähakse ette üksikasjalikud meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks (edaspidi määrus 2015/1998), lisa peatükist 11, eelkõige selle punktist 11.5.1
  • Lennundusseaduse § 466

Viimati uuendatud 07.07.2021