Riigiteede korrashoiu kutsevõistlus

Kutsevõistluse eesmärk on motiveerida riigiteede korrashoiuga tegelevaid ettevõtteid ja hooldeautojuhte pidevale enesetäiendamisele. Samuti populariseerida ja tõsta teedeala, sh teede korrashoiuga tegelevate spetsialistide mainet.

Oluline on ka soov ühtlustada riigiteede korrashoiutaset ning tutvustada ja rakendada tänapäevaseid tehnoloogiaid ning uusimaid töövõtteid teede korrashoiul.

Võistlus annab osalejatele võimaluse vahetada kogemusi ja saada tagasisidet vajalikeks tegevusteks teede korrashoiu efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmisel.

Korrashoiu kutsevõistluse logo

Kutsevõistlus 2021

Riigiteede korrashoiu kutsevõistlus toimub 14. oktoobril 2021 Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas.

Loe veel

Kutsevõistlus 2020

Riigiteede korrashoiu kutsevõistlus toimus 15. oktoobril 2020 Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas.

Loe veel
Kutsevõistlus

Kutsevõistlus 2019

Riigiteede hooldeautojuhtide kutsevõistlus toimus 25. aprillil 2019 Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas.

Loe veel
Ajalooline pilt korrashoiu kutsevõistlusest

Kutsevõistluse ajalugu

Märgilisemad muudatused võistluste ajaloos olid järgmised:

  • 1972 – Jõgeva TREV korraldas katseks majandisisese kutsemeisterlikkuse võistluse teehöövli- ja buldooserijuhtidele.
  • 1973 – Jõgeva TREVis toimus Teede Remondi ja Ehituse Trusti teedemajandite vaheline teehöövlijuhtide kutsemeisterlikkuse võistlus. Osaleti oma höövlitega. Esimene üldvõitja oli Ehrlich Proos Harju TREV.
  • 1974 – Tartu TREV korraldas võistluse Trepimäel. Osalemist alustas kutsevõistluste ajaloos edukaim höövlijuht Elmar Nurken Paide TREV-ist. Ta võistles 6 aastat järjest ja võitis neist 4 võistlust.
  • 1977 – TREV-3 korraldas võistluse Kukulinnas. Võistlejate hulka lisandusid teetöölised. Teetöölistest esimene võitja oli Udo Inno Kohtla-Järve TREV-ist.
  • 1981 – Pärnu TREV korraldas võistluse Vändras. Võistlejate hulka lisandusid teemeistrid. Teemeistritest esimene võitja oli Neeme Mikenberg Rakvere TREVist.
  • 1988 – Valga TREV korraldas võistluse Otepää. Sellel aastal oli võistluses enim kutsealasid: teetöölised, meistrid, ekskavaatorijuhid, pindamisbrigaadid ja autojuhid. Veoautodel Gaz 51 ja Gaz-52-04 võistlesid autojuhid alates 1988 kuni 1997.
  • 1997 - Maanteeameti peadirektori käskkiri kehtestas, et edaspidi toimub kutsevõistlus teehöövli- ja autojuhtide erialadel vaheldumisi üle aasta.
  • 1998 – hooldeautojuhid võistlevad üle aasta sahk-puisturite baasmasinatel SISU ja Scania.
  • 2003 - AS Grader Service korraldas võistluse Laagris. See oli viimane teehöövlijuhtide kutsevõistlus kuni praeguseni. Võistlesid ka ettevõtete esindajad. Võistluse võitis Vello Tõnisson Skanska EMV-st.
  • 2004 - Tartu TREV korraldas võistluse Kandikülas. See oli viimane autojuhtide kutsevõistlus enne praeguseni kestvat vaheaega. Parim oli Andrus Tehver Pärnu TV-st.

Viimati uuendatud 20.10.2021