Jääteed

Jääteed rajatakse sõidukite liiklemiseks üle külmunud mere või järve kas mandri ja saarte või mandri eri kohtade vahele. Alates sellest, kui ilmnevad märgid jääkatte moodustumisest, peatab Transpordiamet laevaliikluse Väinameres.

Transpordiamet tellib Heltermaa – Rohuküla, Kuivastu – Virtsu, Tärkma– Triigi, Rohuküla – Sviby, Lao – Kihnu, Haapsalu – Noarootsi ja Laaksaare – Piirissaare jääteede rajamise ja hooldamise selleks vastavat kompetentsi omavatelt ettevõtjatelt. Vastavalt ettevõtjatega sõlmitud lepingutele vastutavad jääteede rajamise ja hoolduse  eest ettevõtjad, kes viivad läbi uuringud, paigaldavad liikluskorralduse, organiseerivad valve, organiseerivad jäätee seisukorra info edastamise jne. Transpordiamet teeb järelevalvet lepingutingimuste täitmise üle.

Jääteel liiklemise kord

 • jäätee on liiklemiseks avatud ainult valge ajal, alla 300 m nähtavuse korral liiklus suletakse;
 • soovitav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40-70 km/h (kiirusel 25-40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet);
 • jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt 2 minutilise ajavahemiku järel;
 • sõiduki vahet eessõitjaga tuleb hoida vähemalt 250 m;
 • keelatud on eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal;
 • tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud;
 • turvavööd peab hoidma lahti ja tuleb jälgida, et sõiduki uksed oleks kergesti avatavad;
 • ebatasased kohad tuleb ületada võimalikult väikese kiirusega;
 • jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.

Kõigist jääteel esinevatest ohtlikest muutustest, märgistamata ohtudest või seisvatest sõidukitest tuleb esimesel võimalusel informeerida jäätee valvetalitust. Kui jääolud ei võimalda edasisõitmist, peab liikleja viivitamatult tagasi pöörduma ja hoiatama teeoludest jääteel liiklejaid ning jäätee valvetalitust

Muud teavet:

 • muutuvate ilmastiku- ja jääolude korral võidakse jäätee liiklemiseks sulgeda;
 • liiklemise korda jääteel tutvustavad pealesõidukohtadesse ülesseatud teabetahvlid;
 • igal hommikul kontrollitakse jääteede seisukorda ja antakse liiklusjuhtimiskeskuse kaudu teada avatavatest teedest.

Jääteele sõites salvesta mobiiltelefoni jäätee alguse viidal olev valvetalituse number, et vajadusel abi kutsuda.

Tungiv palve sõidukijuhtidele: mitte sõita seni avamata jääteedele, see on eluohtlik!

Kõige täpsema info jääteede kohta leiab siit.

Jäätee prognoositud pikkus staatus töövõtja jäätrassi meister
1 Heltermaa–Rohuküla 26 km ei ole avatud AS Tariston
2 Kuivastu–Virtsu 9 km ei ole avatud -
3 Tärkma–Triigi 16,7 km ei ole avatud AS Eesti Teed 
4 Rohuküla–Sviby 10 km ei ole avatud OÜ Lääne Teed
5 Lao–Kihnu 10 km ei ole avatud AS Eesti Teed
6 Haapsalu–Noarootsi 3 km ei ole avatud OÜ Paralepa Sadam
7 Laaksaare–Piirissaare 8,4 km ei ole avatud AS Eesti Teed 

Tabelit uuendatakse tööpäevadel kord päevas.

Viimati uuendatud 04.03.2021