Sadamad

Sadam on veesõidukite sildumiseks kohandatud ja sadamateenuse osutamiseks kasutatav maa- ja veeala ning seal asuvad sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud ehitised.

Sadamaseaduse kohaselt jagatakse sadamad vastavalt ülesannetele viide suuremasse kategooriasse, mille põhjal kehtestatakse sadamatele ka erinevaid nõudeid:

  • Sadamad, kus teenindatavate laevade suurus ei ole piiratud;
  • Väikesadamad, kus teenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega laevadele;
  • Väikesadamad, kus ei osutata tasulisi teenuseid;
  • Riigikaitse ülesannetega sadamad;
  • Riigihaldusülesannetega sadam.

Eesti merealal ja laevatatavatel sisevetel asuvad sadamad kantakse sadamaregistrisse.

Sadam

Sadamate ohutus

Ohutusnõuded sadamatele on kehtestatud sadamaseaduse ja meresõiduohutuse seaduses ning nende alamaktides.

Loe veel

Sadamate turvalisus

Turvanõudeid kohaldatakse sadamale, mis teenindab rahvusvahelises meresõidus sõitvaid reisilaevu või 500-se ja enama kogumahutavusega laevu.

Loe veel
Blu Code

Puitlastilaevade terminalide ohutusnõuded

Ohutuse nõudeid kohaldatakse terminalidele, kes teenindavad puistlastilaevu terminali lastimis- ja lossimisseadmetega.

Loe veel
Jäämurdja Botnica sadamas

Sadamaregister

Sadamaregister on sadamaseaduse alusel loodud infosüsteem, kus registreeritakse Eesti sadamad ja nendega seotud dokumendid.

Loe veel

Sadamate järelevalve

Sadamate järelevalve osakond vastutab selle eest, et Eesti sadamates oleksid tagatud ohutuse ja turvalisuse nõuded.

Loe veel

(Updated list of passenger ships on regular service to and from Estonian ports.) 

LAEVA NIMI
(Name)

LIPURIIK
(Flag)

KUTSUNG
(Call Sign)

IMO NUMBER
(IMO No.)

LIIN
(
Route)

FINLANDIA

SOOME 

OJPP

9214379

Tallinn- Helsinki

FINBO CARGO SOOME OJST 9181106 Muuga-Vuosaari

VIKING XPRS

EESTI

ESKC

9375654

Tallinn -Helsinki

STAR

EESTI

ESCJ 

9364722

Tallinn-Helsinki

SILJA EUROPA

EESTI

ESUJ  

8919805

Tallinn-Helsinki

SEA WIND

EESTI

ESLE

7128332

Muuga-Vuosaari

SAILOR

EESTI 

ESKF 

8401444

Paldiski Põhjasadam-Hanko

VICTORIA I

EESTI

ESRP

9281281

Tallinn-Mariehamn-Stockholm

BALTIC QUEEN

EESTI

ESJJ 

9443255

Tallinn-Mariehamn-Stockholm

OPTIMA SEAWAYS

LEEDU

LYSD

9188427

Paldiski Põhjasadam-Kapellskär

SPL PRINCESS ANASTASIA

ITAALIA 

IBRS

8414582

Tallinn-St.Petersburg-Helsinki-Stockholm

REGAL STAR

EESTI 

ESCM

9087116

Paldiski Lõunasadam-Kapellskär

MEGASTAR EESTI ESKL 9773064 Tallinn-Helsinki

Viimati uuendatud 08.09.2021