Instrumentaallennuväljad

Instrumentaallennuväli on raadionavigatsiooniseadmetega varustatud lennuväli, millel õhusõidukite liiklemine, start ja maandumine toimub vastavalt ilmastikutingimustele kas visuaal- või instrumentaallennureeglite kohaselt.