Mitteärilised lennud

Keeruka mootorõhusõiduki käitamist mitteärilisel eesmärgil (NCC - Non-Commercial operations with Complex motor-powered aircraft) reguleerib Euroopa Komisjoni määrus.

Õhusõiduki käitajale kohaldatakse komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 III lisa (ORO-osa) ja VI (NCC-osa) sätteid.

Käitaja juhtimissüsteem, lennutegevuse käsiraamat ja personal peavad vastama ORO-osa nõuetele ning lennutegevus peab vastama NCC-osa nõuetele. Juhul kui käitaja taotleb mõnda eriluba (nt RVSM, DG, MNPS, PBN jne), peab ta vastama ka SPA-osa nõuetele.

Enne lennutegevuse alustamist tuleb õhusõiduki käitajal esitada deklaratsioon selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus on tema peamine tegevuskoht või asukoht.

Keerukad mootorõhusõidukid

Lennuk

  • Maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 5700 kg;
  • suurima sertifitseeritud reisijakohtade arvuga, mis on suurem kui 19;
  • sertifitseeritud lendamiseks vähemalt kahest piloodist koosneva mees­konnaga;
  • ühe või mitme turboreaktiivmootori või rohkem kui ühe turbopropeller­mootoriga.

Kopter

  • Maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 3 175 kg;
  • suurima sertifitseeritud reisijakohtade arvuga, mis on suurem kui üheksa;
  • sertifitseeritud lendamiseks vähemalt kahest piloodist koosneva mees­konnaga.

Kopterlennuk (tilt rotor aircraft).

Mitteäriline lennutegevus


Mitteärilist lennutegevust defineeritakse ärilise lennutegevuse kaudu ehk siis mitteäriline lennutegevus on see, mis ei ole äriline lennutegevus. 

Äriline lennutegevus on tasu või muu hüvitise eest õhusõidukiga teostatav mistahes lennutegevus:

  • mis on avalikkusele kättesaadav;
  • mida, juhul kui see ei ole avalikkusele kättesaadav, teostatakse ettevõtja ja kliendi vahelise lepingu alusel. Klient ei oma seejuures kontrolli ettevõtja üle.

Lennutegevuse käsiraamat


Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) kodulehel on avaldatud lennutegevuse käsiraamatu mall, mida käitajad saavad kasutada ja kohandada vastavalt oma lennutegevuse eripärale.

Langevarjuhüpete korraldajad

Langevarjuhüpete korraldaja

Tegevusluba kehtib alates

Eesti Langevarjuklubi

17.04.2015

Peadirektori otsus nr 1.1-11/15/40

Langevarjuklubi Dropzone Eesti

24.04.2015

Peadirektori otsus nr 1.1-11/15/45

Eesti Lennuklubi

18.05.2015

Peadirektori otsus nr 1.1-11/15/64

MTÜ Sõjaväe Langevarjuklubi

14.08.2015

Peadirektori otsus nr 1.1-11/15/116

Mittetulunduslik lennutegevus

Isik

Registreerimistunnistuse nr

Kehtiv kuni

OÜ Ertel.ee

OÜ Line Projekt

29.04.2018

OÜ Albatros Aviation

01.05.2018

Langevarjuklubi Dropzone Eesti

20.08.2018
MTÜ Aeroklubi Airventures
 
17.08.2022

Seotud viited

Deklaratsioonivormid

Viimati uuendatud 11.08.2021