Äriline lennutransport

Äriline lennutransport on õhusõiduki käitamine reisijate, kauba või posti vedamiseks tasu või hüvitise eest.

Teenuse osutamiseks on vajalik lennettevõtja sertifikaat. Lennuettevõtja sertifikaat on Transpordiameti väljaantav dokument, mis kinnitab, et lennuettevõtjal on ärilise lennutegevuse ohutuks ja seaduslikuks korraldamiseks vajalikud talitused, rajatised, seadmed ja varustus ning piisavate teadmiste, oskuste ja kogemustega personal.

Sertifikaadi juurde kuuluvad käitamistingimused, millele kantakse lennutegevuse liigid, käitatavate õhusõidukite tüübid, lennutegevuse piirkond, käitamise eritingimused, erivolitused/-load, õhusõidukite registreerimistunnused ning andmed vastutavate juhtide kohta. Sertifikaat on tähtajatu. Transpordiametil on õigus lennuettevõtja sertifikaadi kehtivus peatada või see kehtetuks tunnistada.

Lennuettevõtja tegevusluba

Lennuettevõtja lennutegevusluba annab õiguse vedada reisijaid, posti ja/või kaupa tasu või rendi eest. Lennutegevusloa annab välja majandus- ja kommunikatsiooniminister. Luba on tähtajatu.

Majandus- ja kommunikatsiooniministril on õigus lennutegevusloa kehtivus peatada või see kehtetuks tunnistada.

Seotud viited

Lennuettevõtjad

Viimati uuendatud 19.07.2021