Kergliiklejate arv riigiteede ääres

Rakendus kujutab võimalikke lühimaid teekondi kodu ja töökoha, haridusasutuse, toidupoe ja ühistranspordipeatuse vahel, mis jäävad riigiteedele ja nende äärde. Välja on toodud kuni 5 km pikkused teekonnad. Rakenduse eesmärk on kuvada võimalikku kergliiklejate arvu üle Eesti ühtsel alusel ning aidata kaasa kergliiklusteede planeerimisele.

Viimati uuendatud 25.02.2021