Muud sõidukitega seotud toimingud

Siit leiad infot erinevate teenuste ja toimingute kohta sõidukite osas.
Sõidumeerikute kontrollijad

Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja arvestus peab toimuma mehaanilise sõidumeeriku salvestuslehtede või digitaalse andmesalvestusega sõidumeeriku mällu salvestatud andmete järgi.

Loe edasi
Registriandmete muutmine

Registriandmete muutmine on liiklusregistrisse kantud sõiduki või veesõiduki ning nendega seotud isikute andmete muutmine, lisamine või ärajätmine.

Loe edasi
Sõiduki registrist kustutamine

Registrist kustutamine on liiklusregistrisse kantud sõiduki kustutamiskande tegemine registris. 

Loe edasi
Sõiduki lammutamine

Sõiduauto ja kuni 3 500 kg täismassiga veoauto kustutatakse registrist litsentseeritud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi jäätmekäitleja väljastatud lammutustõendi alusel.

Loe edasi
Vanasõiduk

Vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukiks tunnustatud.

Loe edasi
Sõiduki ümberehitus

Ümberehitatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele.

Loe edasi
Registerpant

Liiklusregistrisse on võimalik teha kandeid registerpantide kohta.

Loe edasi
Teekasutustasu

Teekasutustasu tuleb maksta  kõikide üle 3,5 tonniste veoautode eest, mis sõidavad avalikult kasutatavate teede võrgustikul.

Loe edasi
Raskeveokimaks

Raskeveokimaksuga maksustatakse veoste vedamiseks ettenähtud raskeveokid

Loe edasi
Töösõitudeks määramine (erisoodustus) 

Alates 1. jaanuarist 2018 tekib erisoodustus tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise võimaldamisel. .

Loe edasi

Viimati uuendatud 30.09.2021