Mida teha isejuhtiva sõiduki katsetamise soovi korral?

Isejuhtivate maismaasõidukite katsetamise soovi korral palume pöörduda Transpordiameti tehnoosakonda.

  1. Katsetatava sõiduki kohta palume saata koostatud tehniline dokumentatsioon aadressile jyrgo.vahtra@transpordiamet.ee, mille koostamisel on arvestatud Euroopa Komisjoni soovitusi, (vt täpsemalt siit)
  2. Tehnilise dokumentatsiooni sobivusel järel tuleb sõidukile teostada 3-astmeline kontroll, mille läbiviimine lepitakse kokku Transpordiametiga (jyrgo.vahtra@transpordiamet.ee).

Sõidukite 3-astmeline kontroll sisaldab: 


1. aste: sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontroll. Kontrollitakse sõidukile kehtestatud nõudeid nagu tavapärastel sõidukitel.

2. aste: platsikontroll - teostatavad kohustuslikud elemendid edastatakse enne kontrolli toimumist. Tuvastatakse isejuhtivuse toimimine ja ohutus elementaarsel tasemel.

3. aste: sõidueksam liikluses. Tegemist on tavalise sõidueksami tingimustele vastava kontrolliga, kus sõiduk koos juhiga peab demonstreerima ohutut ja liiklusreegleid järgivat käitumist liikluses. Pärast platsikontrolli läbimist teeb sõiduki omanik taotluse teisaldatavate (PROOV) numbrimärkide väljastamiseks, et sõidukit saaks seadistada ja sõidueksamit teha liikluses.

Täiendavate küsimuste korral palume võtta ühendust tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtraga (tel 6201251, e-post jyrgo.vahtra@transpordiamet.ee).

Viimati uuendatud 25.03.2021