Väikelaevad

Eestis on registris umbes 33 000 väikelaeva, mis näitab, et vaba aja veetmine merel on muutumas järjest populaarsemaks.

Veesõidukite kategooriad

Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega 2,5–24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater ja muu selline), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks, sõltumata registrikuuluvusest. Väikelaevana ei käsitata võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat spordialaliidu poolt vastavalt märgistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud, purjejaht, võistluspurjekas ja muu selline) ning primitiivse konstruktsiooniga veesõidukit (näiteks ruhi, ruup, lodi, süst, kanuu, vesijalgratas ja muu selline) ja erikonstruktsiooniga veesõidukit.

Alla 12-meetrise kogupikkusega laev on laev, mida kasutatakse töö tegemise või ärilisel eesmärgil, näiteks kaluripaadid, inspektsioonide kontrollkaatrid jne.

Jett on kokpitita, statsionaarmootoriga vesiturbiinsõiduk kogupikkusega kuni 4 meetrit, mida juhitakse istudes, põlvili või seistes.

Väikelaevade vastavushindamisasutused Euroopa Liidus leiad SIIT.

Väikelaevainspektorite kontaktid, kes teevad väikelaevade ja alla 12 m kogupikkusega laevade ülevaatuseid

Valmistu hooajaks juba varakult!

Vaata allolevat kontrollküsimustikku, et olla valmis suviseks paadihooajaks.

Mida ma peaksin oma paadi juures kontrollima?

 1. Mootor vajab asjatundja poolt hooldust vastavalt tootja juhistele;
 2. Kütusesüsteem, filtrid, paak – need vajavad erilist tähelepanu;
 3. Roolisüsteemi juures lõtkud, määrimine;
 4. Elektrisüsteemi korrasolek;
 5. Et veesõiduki veealune osa ja läbiviigud oleksid korras;
 6. Registreerimisnumbrid on terved ja hästi nähtavad;
 7. Kohustuslikud tuled oleksid olemas ja töökorras;
 8. Aku on laetud, kinnitatud ja klemmid ei ole oksüdeerunud

Mida ma peaksin päästevarustuse juures kontrollima?

 1. Päästevestid:
  a) päästevesti märgistus nõuetekohasusele oleks selgesti loetav (CE, SOLAS);
  b) veendun, et kinnitusrihmad oleksid olemas ja terved;
  c) kinnitusklambrid toimiksid tõrgeteta, õmblused oleksid terved ja ujuvmaterjal vigastusteta;
  d) gaasiga isetäituvad päästevestid oleksid nõuetekohaselt kontrollitud
   
 2. Päästerõngas või päästeling, et oleks olemas:
  a) päästerõnga markeering (CE, SOLAS);
  b) töökorras viskeliin 15-25m
  c) minu veesõidukil ei pea neid olema
   
 3. Päästeparv:
  a) päästeparve tuleb perioodiliselt kontrollida volitatud esindaja juures;
  b) päästeparve asukoha ja juhendi markeering oleks selgesti loetav
   
 4. Tulekustutusvahendid:
  a) veesõidukil tuleb tulekustutusvahendeid kontrollida igal aastal;
  b) tulekustuti peab olema vähemalt 2 kg;
  c) tulekustutustekk on nõutav väikelaeval, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha;
  d) tulekustuti on nõutav veesõidukil, millel on mistahes võimsusega sisemootor või päramootor üle 25 kW;
  e) soovitatav on tulekustutit kaasas kanda siiski kõikidel veesõidukitel hoolimata mootori võimsusest
   
 5. Muu varustus:
  a) pilsipump või hauskar;
  b) kompass, muud navigeerimisvahendid;
  c) VHF sidevahendi reaalne testimine;
  d) sobiv ankur koos ankruotsaga;
  e) kinnitusotsad, vendrid;
  f) jäätmekogumisvahedid;
  g) aerud\mõla vastavalt väikelaevale;
  h) mõned tööriistad ja vajalikud varuosad;
  i) veel varustust, mida pean vajalikuks

Ega ma midagi ei unustanud? Väikelaevajuhina olen vastutav:

 1. Jälgin ilmaolusid ja halva ilma korral lükkan paadisõidu edasi;
 2. Paadi ja varustuse korrasoleku eest;
 3. Suunan teisi paadis olijaid paadisõidul ohutult käituma, seilan ainult selge peaga;
 4. Päästevestid või muud ujuvvahendid peaksid olema seljas või olema hõlpsasti kättesaadavad;
 5. Ohutu navigeerimise ja veeliikluse reeglite täitmise eest;
 6. Et ei häiri oma tegevusega teisi veeliiklejaid ega kahjusta ümbritsevat keskkonda;
 7. Järgin häid meretavasid

Viimati uuendatud 28.09.2021