Eesti laevaregistrid

Alates 01.07.2020 jõustunud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muudatuse kohaselt on laevaomanik või prahtija kohustatud määrama laevale vastutatava isiku ja selleks esitama asjaomasele registripidajale dokumendid vastutava isiku kohta. Vastutava isiku määramist tõendatakse notariaalselt kinnitatud või digitaalallkirjastatud volikirjaga.

Laevakinnistusraamatut peab Tartu Maakohtu kinnistusosakond ja see koosneb kahest registrist

1. Laevaregister, kus registreeritakse merelaevad, millel on õigus kanda Eesti riigilippu ja mille üldpikkus on vähemalt 12 meetrit ning siseveelaevad, mis on vähemalt 12 meetrit pikad. Purjejahtlaev või kaater tuleb kanda laevaregistrisse, kui selle üldpikkus on vähemalt 24 meetrit.

2. Ehitatavate laevade register, kus registreeritakse Eestis ehitatav mere- või siseveelaev või teisaldatav ujuvvahend.

Laevakinnistusraamatu andmetega saate tutvuda e-kinnistusraamatu veebilehel. Samuti on võimalik andmetega tutvuda ja neist väljatrükke saada Transpordiametist ja notaribüroodest. Laevale väljastab liputunnistuse Transpordiamet või notaribüroo.

Vaadake ka laeva kinnistamise nõuandeid.

Transpordiamet peab kolme registrit

1. Laevapereta prahitud laevade register, kus registreeritakse need laevapereta prahitud laevad, mille vastutava isiku tegevuskoht on Eestis. Enne 01.07.2020 laevapereta prahitud laevade registris regitreeritud laevad loetakse registreerituks esimeses laevapereta prahitud laevade registris.

2. Laevapereta prahitud laevade register, kus registreeritakse need laevapereta prahitud laevad, mille vastutaval isikul ei ole Eestis tegevuskohta.

3. Riigihaldusülesandeid täitvate (RHÜT) laevade andmekogu.

Transpordiametis peetakse Eesti registrites registreeritud laevade nimede nimekirja ja omistatakse kalalaevadele pardanumbreid.

Viimati uuendatud 25.11.2021