Lendude kooskõlastamine

Mehitamata õhusõiduki lend tuleb loakohustuslikus alas Transpordiametiga kooskõlastada, et tagada õigeaegne teave vastutavale lennuliiklusteenindusüksusele.

Hetkel toimub lendude kooskõlastamine käitaja registreerimisnumbri ja kaugpiloodi A1/A3 algpädevuse alusel. Taotluse esitamisel veebilehe Drooni.app kaudu, palume ära märkida A1/A3 algpädevuse number, drooni mudel ja kaal.

Kooskõlastuse taotlus tuleb esitada:

  • vähemalt kolm tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui mehitamata õhusõidukit soovitakse käitada kõrgusel 400 jalga või madalamal (120 m) õhuruumiosas või
  • vähemalt seitse tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui mehitamata õhusõidukit soovitakse käitada kõrgemal kui 400 jalga (120 m).

Kooskõlastuse taotlusega tuleb esitada ka lennutamise ala kaart. Taotluse esitamisel tuleb kasutada Drooniäpp vorme või Transpordiameti taotlust:

NB! Lennuluba.ee ja droonimaailm.ee keskkonna taotlusi ei menetleta.

Lendamine piirangualades

Viimati uuendatud 22.09.2021