Turvavöödega varustatud reisijateveo teenuse pakkujad

Transpordiamet juhib haridusasutuste tähelepanu asjaolule, et laste maksimaalse turvalise tagamiseks on mõistlik õpilaste juhuveo tellimisel eelistada veoteenuse pakkujaid, kes tagavad turvavöödega varustatud busside kasutamise.

Lihtsustamaks koolidel vastava teenuse pakkumiseks suutlike ettevõtete leidmist, kogus Transpordiamet bussidega tasulise sõitjateveo teostamiseks tegevusluba omavatelt ettevõtetelt andmeid nende kasutuses olevate busside ning juhuveo teostamise piirkondade kohta. Veoteenuse tellimisel või hinnapäringute koostamisel soovitame arusaamatuste vältimiseks täiendavalt täpsustada, turvavööde olemasolu pakutavates bussides.

Vedajatelt kogutud andmed turvavöödega varustatud busside pakkumise ja juhuveo teenuse osutamise piirkondade kohta (maakonna täpsusega) on avaldatud allolevas tabelis:

(Andmete kogumiseks saatis Transpordiamet kõikidele sõitjateveo tegevusluba omavatele ettevõtete ja FIE-dele Majandustegevuse registrisse (MTR) märgitud e-posti aadressile elektroonilise andmete esitamise vormi. Transpordiamet ei saa tagada, et küsitlusvorm jõudis vedajateni, kelle e-posti aadress on MTRis märgituga võrreldes muutunud, kuid Transpordiamet on valmis loendit täiendama vastavalt veoettevõtete poolt lisaandmete esitamisele

Viimati uuendatud 10.02.2021