Navigatsiooniteave

Navigatsiooniteave on Transpordiameti väljaantav informatsioon navigatsioonitingimuste ja nende muutuste kohta veeteel.

Navigatsiooniteabe hulka kuuluvad navigatsioonikaardid ja navigatsioonialased väljaanded, nagu lootsiraamatud, navigatsioonimärkide nimekirjad, teadaanded meremeestele ning navigatsioonihoiatused ja muud navigeerimiseks vajalikud väljaanded. 


Navigatsioonimärgi andmike blanketid

Blankett täidetakse vastavalt navigatsioonimärgistuse projektile ja saadetakse koos muude dokumentidega Transpordiametile navigatsioonimärgi registreerimistunnistuse saamiseks ning andmekogu koosseisu arvamiseks. Sihi puhul täidetakse lisaks sihi andmikule sihti moodustavate üksikute märkide andmikud.

Käibel olevad navigatsioonikaardid ja kartogrammid leiad siit.

Viimati uuendatud 08.09.2021