Meremeeste diplomeerimise teenused

Laevapere liige, kes taotleb ohutusalase koolituse tunnistuse, päästevahendite ja valvepaadi vanema tunnistuse, päästeparve vanema tunnistuse, kiirvalvepaadi vanema tunnistuse, tuletõrjealase laiendatud koolituse tunnistuse või tankeritel töötamise tutvustava koolituse tunnistuse välja andmist, võib esitada avalduse digiallkirjastatult e-posti teel.

Tunnistuse taotlemine

1. Laadi alla sobiv avalduse vorm (ohutusalane koolitus, tuletõrjealane laiendatud koolituse tunnistus, päästevahendi ja valvepaadi vanema koolituse tunnistus, päästeparve vanema  tunnistus, kiirvalvepaadi vanema tunnistus, tankeril töötamise koolituse tunnistused) ja täida see.

2. Kui taotlete Transpordiametilt tunnistust esmakordselt või teie kontaktandmed on muutunud, täitke ka kontaktandmete vorm.

NB! Kui te ei ole kindel, kas teie kontaktandmed on võrreldes eelmise külastusega muutunud, esitage eeltoodud vorm kindlasti.

3. Märkige avaldusele, kas soovid tunnistuse kätte saada Transpordiameti büroost (Lume 9), posti teel või volitatud isiku kaudu.

4. Allkirjastage avaldus digitaalselt kas ID-kaardi või mobiil-ID-ga ning saatke see aadressile mdb@transpordiamet.ee.

5. Avaldusele lisage digitaalne dokumendifoto. Alla võib laadida ka ID-kaardi foto.

6. Kui tunnistuse väljastamiseks on vajalik merepraktika tõendamine peab kapten või reeder või nende poolt volitatud isikud edastama meresõidupraktika tõendi aadressile mdb@transpordiamet.ee.

7. Tunnistus väljastatakse pärast riigilõivu tasumist. Rekvisiidid riigilõivu tasumiseks leiate riigilõivude lehküljelt.

NB! Kui volitate kedagi teist enda eest tunnistust kätte saama, tuleb avaldusele lisada digiallkirjastatud volikiri, mis peab sisaldama volitaja nime ja isikukoodi, volitatu nime ja isikukoodi, teavet millisel eesmärgil volitus on antud ning volikirja kehtivusaega.

Kui soovite tunnistuse kätte saada posti teel Omniva kaudu, tuleb arvestada, et puudub kindlus, et dokumendid jõuavad kohale õigeaegselt. Dokumendi saatmisel posti teel sellega seonduvad riskid jäävad kliendi kanda.

Meremeeste diplomeerimise tunnistused asuvad siin

Nõuded meremeeste täienduskoolitustele

Isikud, kes läbivad täienduskoolituse töötamiseks tankeritel, peavad vastavalt STCW reegli I/2 punkti 2 nõudele saama koolituse läbimise tunnistuse selle riigi mereadministratsioonilt, mitte mereõppeasutuselt.

Mereõppeasutuse poolt väljastatud tunnistus ei ole kehtiv tööks tankeritel.
Laiendatud koolitusele minnes peavad kaasas olema meresõidupraktika tõendid vähemalt kolme kuu kohta, mis tõendavad, millist tüüpi tankeril isik on töötanud viimase viie aasta jooksul.

Related links

Riigilõivud

Viimati uuendatud 21.07.2021