Kutseline autojuht

Transpordiameti väljastab kutselistele autojuhtidele nende tööks vajalikke dokumente. Dokumentide eesmärk on tagada kutseliste autojuhtide ametialane ettevalmistamine töötamiseks autojuhina, liiklusohutuse tõstmine, paremad sotsiaalsed tagatised autojuhtidele ja vedajatele võrdsete konkurentsitingimuste tagamine.
Pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal

Pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal tõendab, et autojuht on läbinud kutseliste juhtide väljaõppe ning omandanud pädevuse nii ametisse asumise kui ka selle jätkuva pidamise jaoks.

Loe edasi
Autojuhi ADR koolitustunnistus

Autojuhi ADR koolitustunnistus tõendab, et kutseline juht omab ohtlike veoseid vedava autojuhi pädevust nii riigisisesel, kui ka rahvusvahelistel autovedudel.

Loe edasi
Sõidumeerik

Sõidumeerik on vajalik liiklusohutuse taseme tõstmiseks ja vedajatele võrdsete konkurentsitingimuste tagamiseks.

Loe edasi
Ohutusnõuniku tunnistus

Ohutusnõunik on ettevõtja heaks tegutsev kompetentne isik, kelle ülesanne on tagada ohtliku kauba veo ohutus ja vastavus nõuetele.

Loe edasi

Viimati uuendatud 11.02.2021