Navigatsioonikaardid

Navigeerimiseks koostatud kaartidel on märgitud veesügavused, veekogu põhja iseloom, kõrgused keskmise veeseisu järgi, ranniku iseärasused, ohud ja navigatsioonimärgid. Kaardid on mõeldud navigeerimiseks nii merel kui laevatatavatel sisevetel.

Eestis on laevatatavateks siseveekogudeks Narva jõgi, Peipsi järv, Lämmijärv, Pihkva järv, Emajõgi, Võrtsjärv ja Väike-Emajõgi Võrtsjärvest kuni Jõgeveste sillani, Pärnu jõgi suudmest kuni Reiu jõe suudmeni, Sauga jõgi suudmest kuni Vana-Pärnu jalakäijate sillani, Reiu jõgi suudmest kuni raudtee sillani, Nasva jõgi suudmest kuni 58°13,9’N laiuskraadini, Kasari jõgi suudmest kuni Kloostri sillani, Tuudi jõgi suudmest kuni Kirikuküla sillani, Pirita jõgi suudmest kuni ristlõikeni laiuskraadil 59°27,864’N ja Purtse jõgi suudmest kuni 59°26,059’N laiuskraadini.

Elektroonilisi navigatsioonikaarte saab endale osta kas koos vastava seadmega (kaardiplotter) või tarkvarana. Elektroonilised navigatsioonikaardid vajavad aeg-ajalt uuendamist, sest navigatsiooniteave muutub ja uueneb pidevalt.

Navigatsioonikaardid

Eestis on veekogude kohta 66 kehtivat navigatsioonikaarti ja kolm kaardikogumikku ehk atlast.

NB! Transpordiameti paberkandjatel navigatsioonikaartide müük toimub ainult lepinguliste edasimüüjate kaudu.

Navigatsioonikaartide edasimüüjad

Paberkaardid

Eesti

Gotta Port Services OÜ
Lootsi 11, Tallinn
Tel: +372 6460 650
E-post: office@gotta.ee
www.gotta.ee

Alter Baltics OÜ
Gaasi 4A, Tallinn
Tel: +372 651 9666
E-post: marine@marine.ee
www.marine.ee

Pro Marine Trade OÜ
Pärnu maantee 160 G, Tallinn
Tel: +372 601 2880
E-post: promarine@promarine.ee
www.promarine.ee

European Sailing School OÜ
L. Koidula 11, Tallinn
Tel: +372 559 12169
E-post: ess@esstm.com
www.esstm.com

Soome
Marina Pargas Ab - Meredin
E-post: myynti@meredin.fi
www.meredin.fi

Ocean Spirit Oy Ab
E-post: info@oceanspirit.fi
www.oceanspirit.fi

Poola
Fontanski Marine Supply
E-post: lf@fontanski.pl
www.fontanski.pl

Holland
Vrolijk Watersport
e-mail: info@vrolijk.nl
https://vrolijk.nl/

Saksamaa
HanseNautic
E-post: info@hansenautic.de
www.hansenautic.de

Läti
SIA Unimars Navigation
E-post: unimars@unimars.eu
www.unimars.lv

Elektronkaardid

Primar 
info@primar.org
www.primar.org

C-MAP
www.c-map.com

Transas 
www.transas.com

Garmin
www.garmin.com

Navionics
www.navionics.com

Seapilot
www.seapilot.com

Chartworld
www.chartworld.com

Alter Marine
www.marine.ee

O-charts
www.o-charts.org

Täiendav info: Olavi Heinlo, telefon 620 5620, e-post olavi.heinlo@transpordiamet.ee.

Viimati uuendatud 26.11.2021