Meremõõdistamine

Navigatsioonikaartide ja teatmeteoste koostamiseks ning veeteede rajamiseks ja haldamiseks vajaliku veesügavuste mõõdistamise ehk hüdrograafiliste mõõdistustööde läbiviimise ja hüdrograafilise andmekogu (HIS, Hüdrograafia Infosüsteem) haldamisega tegeleb Transpordiamet.

Amet kontrollib ka teiste hüdrograafiliste mõõdistustööde teostajate tehtud töid.

Hüdrograafia Infosüsteem (HIS)

HIS-i veebiteenused :

WMS teenus : https://his.vta.ee:8443/HIS/WMS

WFS teenus : https://his.vta.ee:8443/HIS/WFS

Viimati uuendatud 12.11.2021