Liiklejate infomaterjalid

Infomaterjalidest leiate nõuandeid ohutuks liiklemiseks.

Brošüür "Väsimus autoroolis"

Infokaardilt leiate väsimusega seonduvad faktid, soovitused ja kuidas hoiduda väsinuna sõidukijuhtimisest. Samuti enim levinud müüdid väsinuna juhtimise kohta.

Brošüür "Jalakäijana Eesti liikluses"

Brošüür „Jalakäijana Eesti liikluses“ jagab näpunäiteid jalakäijale või ühistranspordi kasutajale. Üha rohkem väärtustatakse jalgsi liikumist, sest kõndimine on tervislik ja odav. Samas on liiklus jalakäijatele muutunud keerulisemaks ja pingelisemaks ning liikluskeskkonnas on kõige kaitsetumad just kergliiklejad – jalakäijad ja jalgratturid.

Materjalist leiad Eestis kehtivaid liiklusreegleid, erinevaid teeületuse võimalusi – reguleerimata, reguleeritud ehk fooriga ülekäigurada ja reeglid, mis kehtivad ülekäigukohas teed ületades. Samuti  nõuandeid, kuidas jalakäijana ohutult maanteel liigelda, kus peaks jalakäija paiknema jalg- ja jalgrattateel ning miks on oluline kanda helkurit ja ennast liikluses nähtavaks teha. Materjali lõpus välja toodud olulisemad mõisted, mis aitavad tekstist paremini aru saada.

Inforaamat "Lapse ohutu sõidutamine autos"

Lapsevanematele mõeldud brošüür annab ülevaate, millised on nõuded Euroopas müüdavatele laste turvaseadmetele. Samuti leiab selgitusi, milline on lapsele eakohane turvavarustus (turvahäll, turvaiste, turvavööiste, istmekõrgendus) ning kui oluline on laste turvavarustuse õige kinnitamine sõidukis (turvavöö või Isofix-kinnituse abil).

Infomaterjal "Jalgratta, pisimopeedi või kergliikuriga liiklemine"

Infomaterjali on koondatud jalgratturi, pisimopeedi- ja kergliikurijuhi (sh elektrilise tõukeratta juht) peamised liiklusreeglid koos illustreerivate piltidega.
Siin on mõned küsimused, mille infomaterjalist vastused leiad:

  • Kus võib sõita jalgratta, kergliikuri või pisimopeediga?
  • Kes peab kandma jalgratturikiivrit ja kuidas see korrektselt pähe panna? 
  • Kes peab omama jalgratta juhiluba?
  • Missugused on tehnilised ja ohutusnõuded sinu sõidukile? 
  • Sõidutee ületamine ülekäiguraja kaudu. Kellel on eesõigus?
  • Kõnniteel ja kergliiklusteedel teistega arvestamine – kes peab tagama ohutuse?

Brošüür "Väärikas mootorsõidukijuht"

Iga liikleja peaks aeg-ajalt leidma mõne minuti, et läbi mõelda, milline liikleja tema on. Kas oled taganud enda ohutuse? Kas arvestad igapäevaselt autojuhina liigeldes teiste liiklejatega? Millised on Sinu ealised iseärasused ja tervis? Milline on Sinu juhtimisvõimekus? Kuidas mõjutab juhtimist väsimus, unisus ja erinevate ravimite koostoime? Milliseid ravimeid tarvitad enne autorooli istumist? Nendele küsimustele vastamiseks oleme kokku pannud brošüüri „Väärikas mootorsõidukijuht“.

Motobrošüür

Mootorratturit ei kaitse metallkonstruktsioon, turvavöö, ammugi õhkpadjad. Brošüür „Mootorratturi  turvavarustus“ on mõeldud nii kogenud kui algajale A-kategooria juhile. Infomaterjal aitab meelde tuletada ja üle korrata, mis on turvavarustuse kasutamise eesmärk ning kui oluline on kasutada korralikku motovarustust. Brošüür sisaldab infot, mida tähele panna sõiduriietuse (kiiver, kindad, jope, püksid, saapad, erinevad kaitsmed) valikul, et sõit mootorrattaga oleks turvaline ja mugav.

Infomaterjal mopeedijuhile

Infovoldik annab ülevaate mopeedi juhtimisõigusest, turvavarustusest, kindlustusest ja ülevaatusest. Lisaks leiab sealt sõidu meelespea, kust leiab näiteks vastuseid järgnevatele küsimustele:

  • kus tohib sõita mopeediga?
  • mis ohutusreegleid silmas pidada?
  • kuhu mopeedautol paigaldada aeglase sõiduki tunnusmärk?

Brošüür „Mootorsõidukijuhina Eesti liikluses“

Brošüür „Mootorsõidukijuhina Eesti liikluses“ tutvustab Eestis kehtivaid liiklusreegleid ning annab nõuandeid, kuidas mootorsõidukijuhina ohutult meie teedel liigelda.

Materjalist leiad Eestis kehtivaid liiklusreegleid, nõuandeid liikluskultuurist, infot juhtimisõigusest ja sõiduki tehnilisest seisukorrast ning korrektse turvavarustuse kasutamisest. Materjali lõpus on välja toodud olulisemad mõisted, mis aitavad tekstist paremini aru saada.

Mootorsõidukijuhina Eesti liikluses

Inforaamat „Jalgratturina Eesti liikluses“

Inforaamat „Jalgratturina Eesti liikluses“ tutvustab jalgratturi liiklusreegleid Eestis ja jagab nõuandeid, kuidas jalgratturina ohutult liigelda. Teksti oleme illustreerinud fotodega, et lugejal oleks lihtsam mõista erinevaid situatsioone liikluses ning kuvada korrektset liikluskäitumist.

Eraldi peatüki leiate erisustest laste jalgrattaga sõitmisel, kuna ohutuse tagamise pärast kehtivad neile jalgrattaga sõitmisel täiendavad nõuded ja piirangud.

Inforaamatu lõpust leiate olulisemad liiklusalased mõisted, mis aitavad teksti paremini mõista.

Viimati uuendatud 19.11.2021